Læserbrev: Husk at lytte til idéer og meninger

18. juni 2020, 07.20

Formand Ældrerådet Birgit Worm er ikke tilfreds med den fart, der er på de kommunale beslutningsprocesser. Foto: Laila Kempel

DEBAT Ældrerådet mener, der efterhånden er en sådan fart på i kommunens beslutningsprocesser, at der ikke afsættes tid til at høre samarbejdspartneres ideer og meninger. Den økonomiske politik hvor det er besluttet, at demografipuljen, som skal være med til at dække de stigende udgifter på grund af befolkningens kommende aldersmæssige udvikling er halveret. Det betyder, at der er øget pres og tidspres på administrationen, som gentagne gange skal finde på ændringer, som de tror kan spare lidt, samtidig er der så meget politisk pres på fagudvalget, at det vel er blevet til, at man for næsten enhver pris skal holde et umuligt budget, som allerede viser, det er for lavt. Samtidig er den politiske proces så komprimeret, at Ældrerådet får flere punkter til orientering, som burde have været til høring ifølge Vedtægterne for Ældrerådets funktion, som vedtaget af Byrådet i begyndelsen af valgperioden. I vedtægterne står der for eksempel, at Ældrerådet skal høres om alle forslag, der vedrører de ældre, at Ældrerådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, at Ældrerådet skal medvirke til, at dialogen og samarbejdet mellem ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges.

Borgerne berøres

Seneste er punkt 11 i Sundheds og Omsorgsudvalgets dagsorden. Der står i sagen blandt andet, at det giver anledning til at revurdere og tilpasse en række af Ikast-Brande kommunes indsatser og tiltag overfor borgerne. Der står desuden i oplægget, at det ikke berører serviceniveauet, hvilket kan være korrekt, men borgerne berøres på forskellig vis.

Ældrerådet sætter i 2020 fokus på seniorboformer. Den 31. august tager Ældrerådet på studietur til Silkeborg i selskab med medlemmer af Sundheds- og Omsorgsudvalget samt blandt andet ældrechefen. Fokus er her på Seniorbofællesskab administreret under loven for almene boliger. Den 1. oktober vil der være inspirationsoplæg ved OK. Fonden om, hvordan det også kan gøres. Ældrerådet har behov for, at I der er interesserede i et seniorbofællesskab lader høre fra jer, da der ikke kun er en måde at gribe dette an på.

Tak til Sundheds- og Omsorgsudvalget for invitationen og dialogmødet den 11. juni. Ældrerådet havde her mulighed for at fremlægge ideer om Seniorbofællesskaber og tanker om opmærksomhedspunkter i forhold til it-teknologi både hvad kommunikation og hjælpemidler angår. Ældrerådet beder om fokus på, at det er faglighederne, der styrer ud fra vurdering af muligheder, og ikke teknologien der styrer, da teknikken efterhånden kan alt.