Lokalhistorikere markerer 90-års fødselsdag

Ikast Slægts- og Lokalhistorisk Forening er klar til at genoptage de fysiske møder. Første gang 16. september - hvor den udsatte generalforsamling gennemføres

10. september 2021, 06.11

For 90 år siden var det Ikast Alderdomshjem - i dag bruges bygningen fortsat som hjem for ældre borgere, men hedder nu Rolighedsparken. Foto: Mikkel Korsgaard Christensen

JUBILÆUM På grund af coronakrisen har Ikast Slægts- og Lokalhistoriske Forening ikke kunnet holde sin årlige generalforsamling, som normalt foregår i marts måned.

16. september vil foreningen indhente det forsømte.

Alderdomshjem

Traditionen tro følger der et historisk indlæg, som i år bliver leveret af Ester Bukhave.

Hun vil fortælle om alderdomsforsørgelsen i Ikast med særlig vægt på det såkaldte »alderdomshjem«, som blev bygget i 1931 som første del af det, der i dag udgør Rolighedsparken.

Man kan derfor i år fejre, at det er 90 år siden, at det blev muligt for »de gamle« i Ikast at leve deres alderdom på en værdig måde uden at risikere at ende deres dage på fattiggården. Ester Bukhave vil komme ind på baggrunden for, at bygningen blev bygget netop dette år og gøre rede for den dengang meget moderne bygning.

Foredraget afsluttes med visning af billeder, som en daværende kokkepige, Dinna Toft Nielsen tog af de dengang meget friske beboere på hjemmet i forskellige situationer fra dagligdagen. Alle er velkommen denne aften på Ikast Bibliotek.