Nyt navn til gammel kending

Ikast El- og Varmeværk Amba har pr. 1. juni ændret navn til Energi Ikast Amba

Udgivet:20. juni 2017, 08.33

Læsetid:1 minut

foto Laila Kempel

6 år siden

NAVNEÆNDRING El og Varmeværket i Ikast har besluttet at give sig selv et nyt navn. Fra 1. juni hedder det nu Energi Ikast - men det er fortsat tale om et gammelt selskab.

Ikast El- og Varmeværk har eksisteret i 70 år - siden 1947, hvor det daværende Ikast Elværk besluttede at etablere en fjernvarmeforsyning i Ikast.

I 1947 var Ikast Elværk allerede 34 år, så Energi Ikast Amba har i en alder af 104 år fået nyt navn.

Direktør Kaj Hansen og formand Bjarne Andersen fortæller, at der er flere årsager til navneskiftet, som i øvrigt helt i henhold til vedtægterne er besluttet på to på hinanden følgende generalforsamlinger - den seneste her den 1. juni.

Dels er det nye navn mere mundret, og dels ønsker man som ledelse af selskabet, at selskabet markerer sig stærkere som en moderne lokal arbejdsplads og en virksomhed, der igennem de senere år har været igennem en række markante omstillingsprocesser.

- At selskabet samtidig er et forbrugerejet amba selskab, som den enkelte elnet- eller fjernvarmekunde er medejer af, er et af de budskaber, som ledelsen gerne vil sætte fokus på i forbindelse med navneskiftet, forklarer Kaj Hansen.

Selskabet har faktisk i 104 år eksisteret efter det nu ganske moderne deleøkonomi begreb.

Bjarne Andersen uddyber deleøkonomi begrebet med, at selskabets formål fortsat er at levere sine ydelser til selskabets ejere til lavest mulige priser, med en høj forsyningssikkerhed og med et passende og af kunderne accepteret serviceniveau.