Orienteringsmøde indleder valg

Nu begynder processen frem mod menigheds-rådsvalget i Ikast og Isenvad Sogne ved et orienteringsmøde 10. maj

Udgivet:07. maj 2022, 10.47

Læsetid:2 minutter

Nu begynder processen frem mod menighedsrådsvalget i Ikast og Isenvad Sogne. Foto: Troels Witter

1 år siden

MENIGHEDSRÅDSVALG Til efteråret skal der vælges nye menighedsråd i Ikast og Isenvad Sogne, og forud for selve valghandlingen begynder processen med et orienteringsmøde, som samtidig er sognets menighedsmøde. Mødet finder sted tirsdag aften 10. maj. Det skriver formand for Ikast Menighedsråd Hans Gjørup i en pressemeddelelse.

De nuværende menighedsråd i Ikast og Isenvad sogne er valgt for en to årig periode, som udløber 1. søndag i advent. Den normale funktionsperiode for menighedsråd er fire år, men de forrige menighedsråd ansøgte i 2020 om at måtte overgå til den to årige valgperiode.

Det er forventningen, at det reelle valg afklares ved den valgforsamling, der holdes 20. september.

Møderne forud for de kommende valg finder sted i Ikast Kirkecenter og Konfirmandstuen i Isenvad.

- Alle, der er interesserede i det lokale kirkeliv, opfordres til at møde op og deltage i debatten om kirkens virke i de respektive sogne. Der vil blive orienteret om det arbejde, der er udført i de nuværende menighedsråd, og der vil være nogle bud på de opgaver, der ligger til løsning i den kommende to årige periode, lyder det i pressemeddelsen.

Opdatering og debat

Orienteringsmødet holdes efter en fast dagsorden, hvor der indgår en orientering om menighedsrådets arbejde i den forløbne funktionsperiode, en orientering om forventede opgaver for det kommende menighedsråd, en redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget. Derudover bliver det muligt at få en orientering om datoer og regler for kandidatop-

stilling samt valgforsamling herunder mulighederne for at udløse afstemningsvalg.

- Vigtigst vil det dog være at lægge op til en debat om visioner, ønsker og ideer for kirken og kirkelivet i sognet. Det er også orienteringsmødets formål at søge afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater på valgforsamlingen 20. september, skriver formanden.

På orienteringsmødet i Ikast vil der blandt andet blive mulighed for at få en opdatering på præste- og medarbejder-ansættelser, nybyggeri ved Ikast Østre Kirke, tanker om ombygning af orgel i Ikast Kirke, ideer til samarbejde med kommunen om diakonalt arbejde, kirkefestuge som optakt til høstgudstjenesten i september samt tanker om ændringer på kirkegårdene.

- Mød op og giv din mening til kende. På den måde får den enkelte indflydelse på sin lokale kirke og støtter det nærdemokrati, som menighedsrådsvalgene er udtryk for.