Læserbrev: Beskæftigelsesplan for 2021

Udgivet:05. januar 2021, 10.43

Læsetid:1 minut

Foto: Henrik Ole Jensen

Af BIRTHE SØRENSEN Byrådsmedlem for Socialdemokratiet

2 år siden

LÆSERBREV Ikast-Brande er en kommune, hvor der er meget høje ambitioner om at skabe gode rammer, så virksomheder, borgere og medarbejdere kan udfolde deres potentiale. I de kommende år bliver jobcentrets væsentligste opgaver fortsat som i de foregående år: At sikre at virksomhederne kan få tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, at alle borgere kan komme i beskæftigelse uanset deres uddannelsesniveau og at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Beskæftigelsesplanen for 2021 er arbejdsmarkedsområdets svar på udmøntning af byrådets visioner på primært følgende områder:

Danmarks erhvervskommune

Et af jobcentrets hovedmål er at arbejde for at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Dette mål styrkes konkret gennem jobcentrets virksomhedsservice, samt gennem jobcentrets fastholdelsesindsats på sygedagpengeområdet.

Der er brug for alle

Pejlemærket er helt centralt for jobcenter Ikast-Brandes arbejde. Eksempler på strategier, der understøtter dette pejlemærke er jobfokus for alle målgrupper, uddannelsesfokus for unge, sociale partnerskaber fx rengøringsprojekt og landbrugsprojekt med garanti for ordinært job ved gennemførelse. Pejlemærket er indeholde i alle Jobcentrets indsatser.

Kloge hoveder og kloge hænder

Jobcentret har stærkt fokus på at unge påbegynder og gennemfører uddannelse. Fokus på at flere vælger erhvervsuddannelser. Unge er et centralt fokusområde, som jobcentret ønsker optimal udvikling af, har derfor søgt midler til tværgående kvalitetsudvikling af indsatsen, samt samarbejder med Børn og Undervisningsudvalget og stærk ny og fælles strategi for de unge.