Byrådsmedlemmers spørgelyst: Udfordrer den kommunale administration

Der er sket en voldsom vækst i antallet af spørgsmål fra udvalgte byrådsmedlemmer. Det har fået kommunaldirektøren til at foreslå ændringer

Udgivet:06. februar 2023, 06.00

Læsetid:2 minutter

Det har presset den kommunale administration, at nogle byrådsmedlemmer stiller mange spørgsmål. Foto: Henrik Ole Jensen

Af Mikael Lund
ml@brandebladet.dk

1 måned siden

ADMINISTRATION Den kommunale administration har oplevet en voldsom vækst i antallet af spørgsmål fra udvalgte byrådsmedlemmer. Det har fået kommunaldirektør Flemming Storgaard til at foreslå, at der enten skulle afsættes 750.000 kroner til ansættelse af yderligere administrativt personale, eller at processen for forespørgsler fra byrådsmedlemmerne skulle laves om. Løsningen blev det sidste.

Som led i sit hverv har ethvert byrådsmedlem ret til at gennemse det sagsmateriale, der foreligger i kommunens administration. Det fremgår af den kommunale styrelsesvedtægt, men de mange spørgsmål og ønsker om sagsindsigt udfordrer administrationens ansatte i det daglige arbejde.

Svarfristen udvides

Ikke mindst fordi kutymen i Ikast-Brande Kommune hidtil har været, at byrådsmedlemmernes spørgsmål har fået forrang i forhold til den øvrige drift, men den praksis skal der nu laves om på.

Fremover opfordres partierne/listerne til i højere grad at samordne deres spørgsmål. Samtidig udvides svarfristen til fire uger, og endelig kan konkrete emner i stedet tages op på udvalgsmøder, så hele udvalget kan drøfte emnet samlet.

Derimod kunne økonomi- og planudvalget, som havde sagen på dagsordenen på sit møde tirsdag, ikke tiltræde kommunaldirektørens ønske om at få tilført flere penge til ekstra administrative ressourcer.

Ikke altid indenfor retningslinjerne

Der er i Ikast-Brande Kommune fastsat retningslinjer for, hvilke former for bistand byrådspolitikerne kan få. Alle byrådsmedlemmer skal som udgangspunkt have mulighed for at få samme bistand i samme type sager. Dog gælder der særlige regler for borgmester og udvalgsformænd.

I henhold til retningslinjerne kan byrådsmedlemmerne dels få mundtlig rådgivning om et afgrænset emne, dels få svar på spørgsmål om faktiske eller økonomiske forhold i det omfang, oplysningerne forefindes.

I den kommunale administration har man haft en oplevelse af, at det øgede antal spørgsmål ikke altid holder sig inden for retningslinjerne. Eksempelvis ønskes der udarbejdelse af nye informationer og beregninger, og der stilles spørgsmål, som har karakter af at være politiske.

Mange af spørgsmålene minder om hinanden, endda selvom de er stillet af personer fra samme parti/liste, og der kan komme henvendelser om samme sag flere gange om dagen indeholdende mange forskellige spørgsmål.

Det forsøger man nu at begrænse omfanget af ved at ændre praksis på området. Om det har haft en effekt, skal økonomi- og planudvalget se på igen om et halvt år.