Hæder til den faldne partikammerat

Gestapos kugler ramte plet på Lollandsgade den 7. juli 1944 og dræbte en ung kommunist i Ikast. Tirsdag blev der lagt blomster på gerningsstedet

6. maj 2020, 13.19

Tommu Christensen og Ove Andersen lægger blomster ved deres faldne partikammerat, Villy Helmuth Møller, der blev skudt af Gestapo i 1944. Foto: Flemming Hansen

IKAST Villy Helmuth Møller var 26 år, nygift og netop blevet far, da han den 7. juli 1944 faldt i kamp mod Gestapo, der var mødt op på hans bopæl på det, der i dag hedder Lollandsgade 17 i Ikast.

Tirsdag formiddag var partikammerater fra Kommunist Partiet i Danmark, KPD mødt op for at hædre deres afdøde kammerat, der i krigsårene arbejdede med at opbygge en illegal organisation og et våbendepot i Ikast

Ove Andersen fra Bording og Tommy Christensen, Holstebro havde medbragt en smuk buket af hvide blomster, som de med ærbødighed lagde under den mindeplade, der på Villy Helmuth Møllers dødsdag i 1946 blev indviet på huset i Lollandsgade, hvor frihedskæmperen boede. 75 år efter befrielsen

- Det er ikke noget vi gør hvert år. Men ved særligheder hædrer vi vores kammerater, fortæller Ove Andersen.

Han fortæller videre, at Villy Helmuth Møller var bevæbnet den dag, tyskerne kom.

Han nåede at tage en Gestapo-mand med sig i døden, da tyskerne tidligt om morgen foretog en razzia på bopælen i Ikast og kom i skudkamp med den enlige modstandsmand, der ikke var en del af de øvrige modstandsgrupper i området.

- Tyskerne tog liget med sig til Aarhus, og det er i øvrigt aldrig opklaret, hvad de gjorde med det,. Således er Villy Helmuth Møller aldrig blevet begravet.

Mindeplade

Til gengæld har han en mindeplade på husgavlen, der i 1946 blev indviet ved en mindehøjtidelighed.

Lokalhistoriker Erik Hansen skriver i den forbindelse: Der blev talt af pastor Johs. Nielsen, Isenvad, som repræsenterede Ikast Frihedskæmperes Fond.

Pastor Nielsen beskrev den afdøde som en af de mange skjulte soldater i Danmarks frihedskamp. I sin tale lagde præsten op til, at det måske var lidt underligt, at en præst fik ordet ved en mindehøjtidelighed over en kommunist. ”…Kommunisterne er dog kirkens og kristendommens modstandere….”.

Danmarks kamp

Nogle ville måske sige, at det var Rusland, han kæmpede for, men ”… det er under alle omstændigheder en kendsgerning, at det var i Danmarks kamp, han faldt…”. Pastoren roste Willy Helmuth Møller for hans engagement i modstandsbevægelsen. ”… Det er ingen let opgave at gå ind til en opgave, man ved kan koste én livet... Og han var ung, nygift og havde lige fået sin førstefødte.”

Et dannebrogsflag dækkede mindepladen, som efterfølgende blev frilagt. Der blev herefter blandt andre talt af Niels Hartvig Jensen, modstandsmand og partifælle.

Eftermiddagen igennem lagde mange mennesker vejen forbi Søndergade for at se mindepladen, og en mængde blomster blev lagt under pladen.

Tirsdag blev det til en enkelt buket fra Kommunistisk Parti Danmark, der er en lille skare på 200 medlemmer i Danmark - repræsenteret ved Ove Andersen og Tommy Christensen.s

Foto: Flemming Hansen
Foto: Flemming Hansen