Gradvis genåbning i Ikast-Brande Kommune

Genåbningen af skolernes 0-5. klasser, børne- og daginstitutionerne kommer til at ske gradvist

11. april 2020, 10.46

Folkeskolerne i Ikast-Brande Kommune - blandt andet Ikast Østre Skole - genåbner i tre etaper fra onsdag og frem til fredag. Foto: Christian Sjurman

IKAST-BRANDE For en række medarbejdere i Ikast-Brande Kommune bliver påsken travl.

De skal på forholdsvis kort tid planlægge genåbningen af skoler og vuggestuer, børnehaver og dagplejer. Jævnfør det omfattende sæt af retningslinjer udsendt af myndighederne. Genåbningen sker på onsdag.

I skolerne kun for eleverne i 0.-5. klasse - og ikke for dem alle i første omgang.

For både i skolerne og børnepasningen kommer genåbningen til at foregå gradvist. Det sker for at kunne leve op til retningslinjer for både de fysiske forhold samt børnenes og medarbejdernes dagligdag.

Forskudt start

Blandt andet skal folkeskoleeleverne sidde med mindst to meters afstand mellem bordene i klasselokalerne, og frikvartererne skal indrettes forskudt, så mange eleverne ikke holder frikvarter på samme tid, lyder det blandt andet i retningslinjerne.

I lyset af retningslinjerne har kommunen lavet en indslusningsplan for alle skolerne: En tredjedel af eleverne møder ind på onsdag, to tredjedele torsdag og først på fredag er skolerne genåbnet for alle elever i 0.-5. klasse.

- På den måde får både elever og ikke mindst medarbejderne mulighed for at gøre sig erfaringer med, hvordan skoledagen kan organiseres. For eksempel når eleverne møder ind om morgenen, hvordan frikvartererne kan planlægges, og hvordan medarbejderne kan leve op til retningslinjen om at lade mest mulig undervisning foregå udendørs, siger Rasmus Byskov-Nielsen, direktør for børn og fællesskaber i Ikast-Brande Kommune.

- På vores skoler får vi ikke umiddelbart problemer med pladskravet, så længe de ældste elever ikke skal møde ind, har vi lokaler nok, siger Rasmus Byskov-Nielsen.

Samtidig opfordrer han til, at eleverne i videst mulig omfang undgår at bruge skolebusserne, der også bliver genindsat onsdag.

- Man kan naturligvis bruge busserne, men vi foreslår, at de, der kan, sørger for selv at fragte børnene til og fra skole af hensyn til antallet af elever i skolebussen, siger Rasmus Byskov-Nielsen.

Begrænsninger i antal

På børnepasningsområdet lyder pladskravet på seks kvadratmeter per barn i vuggestuerne og fire kvadratmeter per barn i børnehaverne.

Det er tæt på en fordobling af pladsen i de fleste af kommunens pasningsordninger i dag. Derfor må Ikast-Brande Kommune i første omgang begrænse adgangen til genåbningen.

- Genåbningen bliver gradvis og kontrolleret, og lederne på hvert enkelt tilbud er i dialog med forældrene om deres behov for pasning, siger Rasmus Byskov-Nielsen.

I det hele taget bliver der også på daginstitutionsområdet en del erfaringer, der skal gøres. Blandt andet i forhold til rengøring og hygiejne. For eksempel må der kun være legetøj, der kan vaskes to gange om dagen, alle børn skal hver anden time have hjælp til grundig håndvask og så skal alt mad portionsanrettes til børnene. Desuden skal så meget af dagen som muligt foregå udendørs, børnene må kun lege i små grupper og kun med børn fra den samme stue.

- Det stiller store krav til medarbejderne, som står overfor helt nye måder at arbejde på. Det kommer til at gå ud over de pædagogiske læreplaner, og det vil også betyde, at vi helt fra genåbningen ikke kan garantere det samme pædagogiske kvalitetsniveau som før corona-nødsituationen, siger Rasmus Byskov-Nielsen.

Voldsom praktisk opgave

For Ikast-Brandes borgmester Ib Lauritsen (V) er der ingen tvivl om, at det, der teorietisk kan lyde simpelt, bliver en voldsom praktisk opgave at få løst.

- Vores skoler er forskellige, klasserummene er forskellige, så det er en kompliceret opgave - også at finde ud af, hvilke forældre, der skal have adgang til børnepasning. Retningslinjerne gør ikke alene genåbningen besværlig, men også voldsomt dyr, siger Ib Lauritsen og henviser blandt andet til de nye rengøringsanvisninger, ligesom antallet af elever i et klasseværelser kan betyde, at eleverne skal spredes ud på flere lokaler, og at der derfor kan blive brug for mere personale.

- Vi gør, som myndighederne beder os om, men vi bliver nødt til at trække det lidt, så det hele ikke sker på en gang. Den administrative ledelse, ledere på de enkelte institutioner og skoler og medarbejderne skal have den nødvendige tid til at leve op til det nye regelsæt, siger Ib Lauritsen.