Udvalg vil ikke bruge neurofeedback på børn imellem 3 og 17 år - så hellere medicin?

28. april 2021, 12.29

Henrik Christiansen. Foto: PR-foto

SUNDHED Neurofeedback skal ses som et supplement til de øvrige sociale, familieterapeutiske, pædagogiske og psykologiske metoder, der i dag har i anvendelse i Ikast-Brande Kommune. Neurofeedback er en nonverbal (ikke sproglig) metode, som kan imødekomme de børn og unge, der har svært ved at profitere af pædagogiske og terapeutiske metoder.

Beskrivelse af Neuro feedback (NF): NF-behandling retter sig mod forskellige symptomer, som det enkelte menneske kan være plaget af. NF er anvendelig i forhold til at hjælpe børn og unge med at håndtere forskellige belastningssituationer. Det kan være stress, søvnløshed, kropsligt uro eller et forhøjet alarmberedskab, forhøjet temperament og lignende symptomer.

Mange af disse symptomer kan være knyttet til eksempelvis ADHD, PTSD eller angst. Hvert menneske kan opleve forskellige symptomer knyttet til diagnoser eller i forbindelse med en stressende livssituation. Med NF tilrettelægges behandlingen ud fra den enkeltes konkrete symptomer. NF kan ikke kurere ADHD eller andre af de diagnoser, som børn og unge kan tildeles, men NF kan afhjælpe og reducere de følgevirkninger, som er relateret til en aktuel livssituation.

Samtidig med den NF træning, som gives på skoler og i Familiehuset, inddrages netværket omkring barnet og den unge. Dels med det formål at tjekke om træningen har en effekt, men ikke mindst for at sikre, at netværket støtter op om forløbet. Det er vigtigt, at der ikke med NF søges behandlet en adfærd, der kan ses som en sund reaktion på en dårlig livssituation for et barn. Et barn udsat for omsorgssvigt skal ikke behandles med NF. Her skal indsatsen rettes mod at sikre barnet en bedre livssituation, hvor det ikke udsættes for mangelfuld eller negativ omsorg.

Neurofeedback er non-invasiv. Det vil sige en metode, hvor der ikke påføres hjernen impulser. Systemet sender ikke spænding/strøm igennem eller til hjernen. Hjernen manipuleres ikke til en bestemt adfærd. Der ses ingen bivirkninger ved systemet, hvilket er dokumenteret igennem de sidste 50 års kliniske erfaringer. Dog oplever mange en vis træthed efter en træningssession særligt i starten af et træningsforløb. Dette er at sammenligne med, at en utrænet person begynder med styrketræning.

I egenskab af min gang på Nørre Snede Skole, som teknisk serviceleder, oplever jeg på nærmeste vis, hvordan neurofeedback kan hjælpe de unge mennesker med en bedre hverdag. Faktisk har en elev, der modtager neurofeedback-træning, kontaktet en lærer midt i juleferien for at høre, om han ikke godt kunne få en behandling, da han var begyndt at få megen uro i hovedet igen. Det fik han og havde en fortsat god juleferie.

Nu har udvalget så besluttet, at den mulighed ikke længere skal kunne tilbydes vores børn - så vil man hellere medicinere vores børn - det giver ingen mening. Mon det er et sparehensyn? Måske - forældrene betaler jo selv for medicinen.

Det er virkelig sådan en beslutning, der gør ondt helt ind i marv og ben - da jeg på nært hold kan se, hvad vi tager fra vores børn.