Ud og være noget for andre

- for børn i Rumænien

Udgivet:04. april 2018, 10.43

Læsetid:2 minutter

Elisabeth og Sebastian glæder sig til at møde børnene i Rumænien.

Af Hanne Baltzer

5 år siden

HESTLUND 2. påskedag flyver en gruppe fra Hestlund Efterskole til Rumænien for første gang. Det er en del af det nye valgfag Hestlund Embrace, der sigter efter at gøre eleverne bedre til at favne deres medmennesker både internationalt og i nærmiljøet. En ting er at snakke om næstekærlighed og omsorg, noget andet at udleve det i praksis på et børnehjem og i en roma-landsby i Ocna Mures. Med derned har de 40 kg. Lego og ca. 60.000 kr. til forskellige projekter. Pengene er indsamlet af de unge selv herhjemme gennem sponsorløb, arbejdsdage og fonde. Det var udfordrende for dem at ringe rundt og bede om penge til projektet, men de lærte at tage ansvar for opgaven.

Mærk verden

Elisabeth Damtoft og Sebastian Mortensen er i gang med at forberede et par oplæg på engelsk, som de regner med bliver noget grænseoverskridende at fremføre hos besøgsværterne i Rumænien, fordi de unge nok er lidt generte ved det.

De unge er glade for det nye valgfag:

"En del af det at være kristen er at yde næstekærlighed. Det bliver spændende at tilsidesætte mine egne behov for at gøre noget for andre. Jeg glæder mig også til at møde de unge dernede, der godt nok er noget anderledes stillet end vi er det her hjemme. Lige nu er vi i en "efterskoleboble". Det bliver godt at komme ud og mærke verden på egen krop. Jeg er sikker på, at det giver mig meget personligt og sætter livet i perspektiv," siger Sebastian. Elisabeth nikker:

"Jeg har en drøm om at blive missionær. At gå ud med det kristne budskab og være noget for andre fx gennem diakoni. For mig er næstekærlighed at handle på det, man tror på. At sætte sig ned og lytte og prøve at forstå, hvordan livskvalitet er forskellig fra menneske til menneske. Det gjorde jeg fx, da vi mødte kvindelige flygtninge på Kærshovedgaard eller hjalp udsatte familier til jul. I Rumænien glæder jeg mig til at lege med børnene og være med til at sprede håb."

"Faget er en naturlig forlængelse af skolens kristne værdigrundlag. Vi vil gerne give ideer til, hvordan kristendom kan omsættes i praksis ved at være konkrete. Det væsentlige for skolen er elevernes vilje og lyst til at turde diskutere tro, værdier og livsanskuelse, og til at række ud til andre. Via Hestlund Embrace har eleverne mødt og hjulpet forskellige mennesker herhjemme, nu møder de så en helt anden virkelighed i Rumænien," forklarer forstander Johannes Fomsgaard Pedersen.