Kommune og provsti samarbejder

Ikast Brande Kommune og Ikast-Brande Provsti står sammen i et diakoniprojekt, der støtter og hjælper udsatte gennem aktiviter og samtaler

4. december 2021, 10.19

Birthe Møberg er diakonipræst i Ikast. Hun holder blandt andet samtaler med unge og voksne, arrangerer sorggrupper for børn og laver netværksaktiviteter for børnefamilier. Foto: Henrik Ole Jensen

DIAKONI - Samtalerne har været medvirkende til, at jeg har kunnet fungere i min hverdag som alene-mor til tre børn, samt at passe mit arbejde. Jeg har følt mig tryg, at jeg er noget værd som menneske og faktisk gør det ret godt, på trods af alt det jeg kæmper med og mod.

Sætningen er et af mange udsagn om det arbejde diakonipræst Birthe Møberg får, som svar tilbage på dE samtaler, hun har i sit job som diakonipræst.

Projektet hedder slet og ret »Diakoniprojektet – et samarbejde mellem Ikast-Brande Provsti og Ikast-Brande Kommune«.

Det er ikke alle steder, man ser et sådant samarbejde. Ifølge kirken lykkes samarbejdet mellem provstiet og kommunen lykkes, fordi der både er kommunale og kirkelige aktører, som tror på sagen, og ser værdien i de resultater, som projektet til nu har vist.

Flere unge og sårbare giver ifølge projektmagerne udtryk for, at de får mod og kræfter til at tale om deres problemer og udfordringer i dagligdagen. Forældre får fornyet mod på de meget store opgaver, som findes i kølvandet af børn, som af den ene eller anden årsag, har det svært i hverdagen.

Bringer hjælpen ud

De fleste kender kirken fra højtideligheder i familien. Nogle kommer jævnligt i kirken og andre til de begivenheder hvor dåb, konfirmation, bryllup og begravelser kalder på dem. Her spiller præsten altid en central rolle, og opfattelsen er naturligt at disse ting er kirkens opgave. Det er det også.

Hvad de færreste tænker på, er at der i Ikast-Brande Provsti er etableret et godt og vedholdende samarbejde mellem kommune og kirke, med henblik på at familier som har behov for hjælp, har endnu en mulighed, som supplerer de offentlige instanser, som står parat med en hjælpende hånd.

- Fra kirkens side oplever vi, at familier er meget trygge ved at deltage i aktiviteter og samtaler, som har provstiets diakonipræst som aktør, udtaler Ikast Menighedsrådsformand Hans Gjørup, som dog ikke i tvivl om, at det ikke alene er titlen som præst, der løfter de gode resultater.

- Vi har i Birthe Møberg en præst, som så vel fagligt, som personligt er udvalgt til diakonijobbet, og hun er utrolig dygtig i embedet som diakonipræst. Diakoni er jo netop at hjælpe mennesker som har behov. Vi har en kirke, som ønsker at være udadvendt og engageret i samfundets dagligdag. Samtidig er vi så heldige at være i et sogn og være en del af en kommune, som har evnet og stadig ønsker at samarbejde med os. Vi er derfor meget stolte af dette projekt, som betyder, at rigtig mange deltager i aktiviteter, samtaler og nyder godt at de mange tilbud som findes i diakoniprojektet, siger han.

Frivillige er engagerede

Frivillige er en forudsætning for, at en række af de aktiviteter som gennemføres, kan lade sig gøre.

Og aktiviteter er der mange af. Som eksempler kan nævnes Harrild Hede skovkursus, åbent familieteam, sorggruppe for børn og unge, og en række samtaler med mennesker som alle har en fællesnævner; de har brug for, at de i tillid, og uden yderligere konsekvenser, kan betro sig til en anden.

For mange handler det om den enkle, men i praksis meget svære sætning - udfordringen med at få livet til at lykkes.

I det åbne familieteam er der deltagere rundt fra hele kommunen.

Birthe Møberg er som diakonpræst tovholder i stort set alle aktiviteter, som har med diakoniprojektet at gøre. Hun siger om projektet:

- Vi har oplevet en stor interesse for dette projekt. Københavns Universitet er bare en af mere kendte organisationer som har meldt deres interesse. Naturstyrelsen har som en del af Harrild Hede-projektet også været engageret.

- Jeg tror, interessen for diakoniprojektet skyldes, at det har vist nye veje i forhold til samarbejde mellem forskellige sektorer og på tværs af de professionelle og frivillige felt. Endelig har vi kunnet vise rigtig gode resultater som naturligt bevirker, at så vel provstiet og Ikast-Brande Kommune ønsker at fortsætte samarbejdet for målgruppen: Udfordrede børn, unge og familier.

Birthe Møberg oplyser, at økonomien er skruet sammen på den måde, at provstiet finansierer to tredjedele af projektet, og kommunen den sidste tredjedel. For hende er stillingen cirka halvdelen af hendes arbejdstid, og hun slutter med at sige:

- Økonomi og interesse er vigtige ting, men det at alle, som arbejder med i dette projekt, har åbenhed til at gribe de muligheder og idéer, som er opstået, har været meget afgørende for, at vi er lykkedes med projektet.