En friskole med højeste fællesnævner

Udgivet:11. januar 2019, 14.09

Læsetid:5 minutter

Forstander Torben Østergaard: Vi tror på, at idrætten kan antænde motivationen til dannelse og uddannelse. Foto: ISI

Steen Hebsgaard

4 år siden

FRISKOLE Hvis man smider for meget brænde på et bål, er der en risiko for, at bålet går ud.

Men smider man for lidt brænde på, er der også en risiko for, at bålet går ud. Kunsten er at finde balancen, så ilden næres.

- Sådan bliver det på Guldminen, hvor vi vil arbejde med individuelle læringsplaner, fordi alle børn er forskellige, så vi kan ramme den helt rette dosering for hver enkelt, og få skabt den bedst mulige læringsmotorvej for alle elever. Og vi vil på vores friskole i høj grad have fokus på højeste fællesnævner, siger forstander Torben Østergaard.

Om få dage holdes de første intromøder om den kommende friskole, Guldminen, under ISI. Og interessen for at høre om projektet er meget stor. 300 har indtil videre tilmeldt sig. Det tyder på stor interesse fra hele landet for friskolen.

Det glæder forstanderen, der siden 2013 sammen Claus Steinlein fra FC Midtjylland har arbejdet med ideen om en friskole, der - som ISI skrev i en pressemeddelelse sidste år - »spejler en tro på, at kvalitet og talent kan findes, dyrkes og fremelskes i det rigtige miljø, gennem stor indsats, og hårdt og kvalificeret arbejde.«

Mentalt overskud og kompetence

- Vi har gennem en del år haft lyst til at finde et ben mere at stå på i ISI. Der er så meget mentalt overskud og så meget erfaring og kompetence inden for dannelse og uddannelse i en idrætsramme her på skolen, at vi har drøftet muligheden for at få den yngre årgang i »familien«, siger Torben Østergaard, der fremhæver de gode erfaringer i samarbejdet med FC Midtjylland omkring akademidrengene.

- Vi står med en samarbejdspartner i FCM, som har momentum og har store visioner til gavn for sporten og for den her by. Klubben deler vores værdier. Og dem, der tegner FC Midtjylland, har det holistiske dannelsesaspekt i sig.

- Dannelsen af børnene gennem idrættens uendelige kvaliteter og værdier spiller en stor rolle for os, ligesom vi vil skabe en hverdag med glæde og leg.

- Vi lever selvfølgelig op til friskoleloven, men vi skal ikke leve op til masser af udefrakommende krav, og vi kan derfor tage afsæt i de ting, vi synes er vigtige og væsentlige. Friskolerne har den gave, at vi kan tilrettelægge undervisningen efter elevernes aktuelle interesser, modenhed og erfaringer, og derigennem skabe livslyst som antænding for lærelyst, fortæller Torben Østergaard.

- Guldminen bliver et sted, hvor vi vil være helt tætte på børnene, hele dagen.

- Vi ser også bort fra tests for testens skyld, og fra elevplaner, for de kræver for megen tid af underviserne og går fra læringsmiljøet, og det er sidstnævnte, som dagligt er i fokus i Guldminen.

Idræt vil fylde meget

Idrætten kommer naturligvis til at fylde meget.

Udgangspunktet er 15-20 timers idræt, men højest 20 procent er specifik fodbold eller håndbold. De 80 procent vil være bevægelse, motorik, gymnastik og atletik.

Målet er at udvikle atleter, og derigennem skabe verdens bedste fodbold- og håndboldspillere, men læringsaccelerationen vil gennem denne grundatletiske og motoriske uddannelse, blive synlig på alle planer.

- Menneskeligt, bogligt og sportsligt, påpeger Torben Østergaard.

For ham er det ikke farligt at have ambitioner på sit barns vegne, så længe ambitionerne håndteres korrekt, og i Guldminen får alle elever lige meget opmærksomhed.

Først livslyst - så læring

- Der er mange veje, der fører til Rom. Nogen mener, at musikken eller litteraturen er den bedste vej til dannelse. Vi tror på idrætten. Vi tror på, at den glæde, man har ved bevæge sig eller spille bold, kan bruges til at antænde motivationen til dannelse og uddannelse. Skab livslysten, så kommer læring af sig selv. Det er grundpillen i ISI.

Det er ikke afklaret endnu, hvor friskolen rent fysisk skal starte med de første klasser til august. Det er under politisk afklaring.

- Der er flere alternativer. Og fra 2020 er målet, at vi når et elevgrundlag, der gør det muligt for os at etablere friskolen her i campusområdet ved ISI, siger forstanderen.

Ressourcestærke familier

Hvem forestiller man sig vil være den typiske forældregruppe, der søger mod Guldminen?

- Jeg forestiller mig mentalt ressourcestærke familier, som har lyst til selv at være en del af deres børns skoledag. Nogle forældre har børn, som bare synes, at fodbold og håndbold er det bedste i verden. Andre forældre vil kunne tænke sig at se, om deres barn bliver dygtig på hele paletten, og som gerne vil være et sted, hvor overliggeren sættes højt. Med 40 minutter på et motorvejsnet kan vi dække et ret stort geografisk område. Jeg er dog overbevist om, at Guldminen også vil medføre, at familier vælger at flytte til Ikast.

Torben Østergaard erkender, at navnet Guldminen, har skarphed og kant.

- Vi vi vil gerne måles på, vi opnår med eleverne. Navnet Guldminen henviser for os til, at det i højere grad er miljøet, du er i, der udvikler dig, end det medfødte talent. Det handler altid mest om de mennesker, der er omkring dig, og de rammer, du er en del af, helt fra barnsben af. Vi tror så på, at det helt rigtige miljø, på det helt rigtige tidspunkt, kan være den Guldmine, der pludselig kan fostre mennesker, der går hele vejen. Det har man set flere gange, i hele verden, fx i sportens verden og i erhvervslivet. Og så kan jeg heller ikke finde ret meget arbejde, der kræver mere ydmyg og hård indsats, end at arbejde i en guldminen. Det er et langt sejt træk, og det bliver det også i vores Guldmine, hvor vi vil have fokus på børnens bidrag og indsats, hver dag. Dette i en skolehverdag fyldt med leg og glæde, så vi får opbygget et fællesskab, der er helt unikt.