Debat: Socialdemokratiet vælger velfærd

29. september 2020, 22.05

Birthe Sørensen, byrådsmedlem, S, Ikast-Brande. Foto: Henrik Ole Jensen

LÆSERBREV Socialdemokratiet Ikast-Brande har fremlagt vores forslag til budget i Ikast-Brande Kommune, og modsat de borgerlige ønsker vi at afskaffe besparelserne på velfærden.

Vi har derfor fremlagt et budget, hvor vi afskaffer de tocifrede millionbesparelser på velfærden, som de borgerlige ligger op til, og vi genindfører 100 procent fremskrivning på demografi, som betyder, at når der bliver flere børn og ældre, følger der også penge med til at løfte opgaven.

Flere ældre

De fleste kan nok forstå, at i den lykkelige situation vi er i, hvor der bliver flere af vores ældre medborgere, så vil flere også få brug for pleje og omsorg, og her skal vi selvfølgelig være garanter for, at der også følger midler med til opgaven. Det gør man ikke, når der kun er halvt så mange ressourcer pr. ældre i fremtiden.

Vi har en regering, der har prioritet de nødvendige økonomiske aftaler, der sikrer kommunen råderum til at sikre vores velfærd, og det skal selvfølgelig komme borgerne til gode og ikke mindst vores medarbejdere, der igennem de sidste mange år har holdt for, når der er gennemført massive besparelser.

Rengøring hver anden uge

Derfor ønsker vi også at styrke alle områder af kernevelfærden og har sat puljer af til at løfte vores dagtilbud, skoler, hjemmepleje, psykiatrien og plejecentre. Vi ønsker eksempelvis, at vores ældre medborgere med ret til praktisk hjælp i hjemmet kan få rengøring, hver 2. uge, og ikke som i dag hver 3. uge. Vi går altså ind for helt konkrete og rimelige forbedringer af velfærden.

På anlægssiden glæder vi os over mange af de nye tiltag, men det undrer nu alligevel mig, at de borgerlige helt har undladt at forholde sig til de trafikale forhold ved krydset Marienlundsallé/Jyllandsgade de næste 4 år, da det er et meget trafikeret knudepunkt, der både giver gener og farlige situationer. Her kunne man have ønsket sig lidt mere rettidig.