Trafikal knude i Pårup

Forslag om ny vejforbindelse til Mascot afgøres i byrådet

Udgivet:26. maj 2017, 08.53

Læsetid:2 minutter

Flemming Thulstrup
Journalist| flt@ikastavis.dk

trafikprojekt Tilbage i 2009 solgte Ikast-Brande Kommune 44 hektar erhvervsjord i Pårup til virksomheden Mascot.

Byggegrunden lå så i dvale gennem krisen, indtil man sidste år tog fat på det kolossale byggeri, der skal blive til virksomhedens nye domicil og distributionscenter.

Man regner med at flytte ind lige efter sommerferien.

Det har fået både borgere i Pårup samt ansatte hos Mascot til at bekymre sig om fremtidens trafikale situation i landsbyen.

Bekymringen har mundet ud i en række møder, så man undgår et trafikalt kaos i Pårup i perioder med spidsbelastning, hvilket typisk vil være om morgenen og om eftermiddagen.

Senest har formanden for Teknik- og Miljøudvalget Henrik Engedahl (V) været i dialog med borgerne.

Det ventes, at 200 biler samtidig triller ind og ud af Pårup på disse tidspunkter, og oveni kommer så kunder samt leverancer og forsendelser af varer fra virksomheden.

En mulig løsning på problemet kan være etablering af en ny adgangsvej til rute 13.

Der har været holdt borgermøde og spørgsmålet har også været ude i høring, og her har Pårup Borger- og Idrætsforening reageret.

Her finder man ikke løsningen acceptabel og peger på, at vejens udmunding i rute 13 frygtes at give anledning til støj- og lysgener for beboerne i den sydlige ende af Hiabsvej.

I stedet vil man have vejen rykket længere mod syd, så der etableres et firebenet kryds ved Juuls Vej.

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen, og et flertal indstiller, at man arbejder videre med projektet for en ny vejforbindelse til Mascot, mens Birthe Sørensen og Kirsten Hoffmann (S) tager forbehold.

Den trafikale knude i Pårup sendes videre til endelig afgørelse i byrådet.