Læserbrev: Solidarisk tankegang vigtig ved fastsættelse af gymnasie-kapacitet

29. juni 2021, 07.30

Bo Jensen, regionsrådskandidat for Det Konservative Folkeparti og formand for Ikast-Brande Gymnasium. Foto: Henrik Ole Jensen

LÆSERBREV Jeg ved ikke lige, hvad det er, der sker. Først overrasker regeringen positivt med udflytning af 24 nye videregående uddannelser til områder uden for universitetsbyerne, og i sidste uge kom så betænkningen på området for ungdomsuddannelser, hvor man af hensyn til gymnasierne i de tyndt befolkede områder vil begrænse kapaciteten på de store gymnasier. Som formand for Ikast-Brande Gymnasium må jeg i den grad anprise initiativet. Det nytter ikke, at vi lader store gymnaiser støvsuge yderområderne for elever, med det resultat, at ungdomsuddannelserne på disse kanter enten må lukke eller se på, at det tilbud man kan give sine kerneelever og lærere bliver forringet. I regionen har vi en række små gymnasiser som alle kæmper for at bevare deres udbud af linjer. Det er vigtigt for byerne at have en sådan uddannelsesinstitution. Det giver aktivitet og arbejdspladser, og så betyder det også, at unge får mulighed for at tage en uddannelse uden at bruge lang transporttid hver dag. I dette spil er de store gymnasier nød til at udvise solidaritet, så vi kan bevare den store udbredelse gymnasiale uddannelser - også når de små årgange ruller ind over os i de næste fem år. Skal man drive god skole - og det gælder også på et mellemstort gymnasium som Ikast-Brande- med et bredspektret udbud til eleverne, er det altså nødvendigt med en kritisk masse af en vis størrelsesorden. Den mister vi, hvis de unge uhindret kan søge ind til de store byer med caféliv og andre fristelser uden hensyntagen til transporttid og miljøbelastning i det hele taget.

Initiativet for at undgå ghettodannelser på gymnasier fortjener ros. Det kan ikke være rigtigt, at forstadsgymnasier i universitetsbyerne skal have mere end 50 procent af sit elevunderlag med anden etnisk herkomst end dansk. I Danmark er godt 10 procent af befolkningen af anden etnicitet, og det bør også smitte af på elevspejlet. IAarhus går udviklingen mod brune og hvide gymnasier. Det var noget man så i Sydafrika i gamle dage. At man så måske nok i højere grad burde have brugt karaktergennemsnit frem for forældreindkomst til at sikre diversitet er en helt anden snak.