Midtbyen udvikler sig i Ikast... heldigvis

20. februar 2020, 09.00

Henrik Engedahl, formand for Teknik- og Miljøudvalget og gruppeformand for Venstre i byrådet. Foto: Henrik Ole Jensen

LÆSERBREV Der er behov for en løbende forbedring og forandring i bymidten. Indbyggertallet vokser støt og roligt. Beboernes og virksomhedernes behov og ønsker ændrer sig. Anvendelsen af ejendommene skifter eller hører helt op, mens andet forfalder, slides op, eller brænder ned til grunden.

Gennem de senere år har en række adresser skiftet anvendelse. Triste tomme pladser eller lukkede virksomheder er blevet til nye moderne lejligheder i for eksempel Møllegade, Norgesgade, Rådhusstrædet, Smallegade, Nygade og Strøget.

Over de seneste tre-fire år har området i den nordlige ende af Strøget, ved stationen, gennemgået en tiltrængt fornyelse, og her bygges netop nu nye punkthuse med lejligheder overfor Kunstpakhuset.

Aktuelt bygges der blandt andet på Finlandsgade, Villavej og Marienlunds Allé, ligesom der er givet mulighed for fornyelse på Vestergade/Nørregade, hvor der tidligere var bowling og Bondestue. Aktuelt behandles den nyeste mulighed for etablering af boliger på Østergade/Kildevej.

Alle steder er det private investorer og bygherrer samt boligforeninger, der kaster sig ud i projekterne med at gøre plads til flere borgere i midtbyen, og samtidig tage mange ”døde” pladser i brug igen.

Fra politisk side opfordrer vi altid bygherrerne til at arbejde for en god relation til deres kommende naboer, og til at indgå i dialog om gode løsninger i fællesskab.

Når vi sidder med ansøgninger og forslag til nye lokalplaner er påvirkningen af naboerne derfor også altid et tema til grundig drøftelse.

I langt de fleste tilfælde er der også i sidste ende fuld enighed i byrådet om disse beslutninger.

En del af billedet er imidlertid også, at der jævnligt er ønsker fra de nærmeste naboer, som ikke imødekommes. Hverken politisk eller af de nye naboer/bygherrer. Vi forsøger at komme så langt som muligt, men ønsker på den anden side ikke at forhindre muligheden for forbedring og udvikling af bymidten, hvor det er tiltrængt.

Vi mangler en plan for bymidten

Som det er omtalt her i avisen for nyligt, så er der i øjeblikket ved at blive lagt sidste hånd på en ny midtbyplan, der kan vise retningen for, hvordan den helt centrale midtby kan blive endnu bedre 10-20-30 år frem i tiden.

Den seneste plan er cirka 30 år gammel, og fra en helt anden tid. Siden da er ændringerne i detailhandelen rullet hurtigt, og industriens næsten totale forsvinden fra bymidten, er en kendsgerning. De seneste måneder har op mod 100 mennesker bidraget med stort og småt til den kommende plan, som nu forventes færdig til fremlæggelse i løbet af foråret.

Det er byrådets hensigt at udstikke en retning for, hvordan den centrale bymidte med Strøgcenteret, og de nærmeste gader kan styrkes og udvikle sig de kommende år, så vi ikke igen skal stå med alt for mange steder, hvor vi blot kan sige ”her lå engang…”. Skal vi undgå dette, og i stedet udvikle en aktiv bymidte, så må vi have en fælles retning, som alle interessenter kan tage del i at realisere.

Byrådet kan alene anvise mulighederne og i begrænset omfang bidrage med noget kommunal/offentlig aktivitet.

Men der skal meget mere til. Jeg er overbevist om, at rigtig mange vil forsøge at bidrage til en god udvikling med stort og småt. Det er nødvendigt og det er vigtigt!