Børnearbejde ved Bøllingsø

MASSER AF AKTIVITET PÅ KLOSTERLUND I SOMMERFERIEN

2. august 2020, 09.05

Seks-årige Johan-August Degn fra Engesvang tager et nap, da tørvegrøden hældes op i formene. Foto: Tom Laursen

ENGESVANG Jobpatruljen burde måske vende forbi Klosterlund Museum ved Bøllingsø i deres jagt på arbejdsgivere, der ikke lever op til overenskomsten, når det gælder børn og unge arbejde.

I hvert fald var der adskillige vidner, der onsdag kunne iagttage børn under 14 år knokle løs med blandt andet tørvearbejde, men gik man de unge arbejdere nærmere på klingen, så sagde de, at det var ganske frivilligt og tilmed sjovt.

Det var flokken af frivillige på Klosterlund Museum, der havde stablet en masser aktiviteter på benene, og det var ganske gratis at være med, og dette tilbud var er faktisk en del, der havde taget imod.

Som nævnt kunne børnene blandt andet prøve at tage livtag med det tunge arbejde som tørvearbejder. Her skulle der skovles tørvemuld, og derefter ved hjælp af hestekræfter iblandes vand, inden den blandede grød kunne fordeles i store former, hvor solen så gjorde resten af arbejdet.

Til opvarmning af en almindelig husstand regnede man med, at der på et år gik henved 10.000 tørv, der for størstedelen røg i komfuret, der både var varmekilde og sted for tilberedning af mad.

Frivillige står bag

Tørvearbejde var dog bare en af mange aktiviteter, som børn og voksne kunne forlyste sig med. Smeden stod klar ved sin feltesse, hvor der blandt andet blev fabrikeret vikingegafler. Der var mulighed for rebslagning eller lave pileflet eller små lersager.

Desuden er der lejlighed til at se museets udstilling og få sig en is eller sodavand, men man kan og bare nyde den smukke udstilling ud over Bøllingsø.

De frivillige står også klar med aktiviteter søndag 2. august på Klosterlund Museum.

Det er som nævnt museets frivillige, der står i spidsen for sommerens aktiviteter.

Der er omkring en snes frivillige, og det er først og fremmest pensionister af begge køn, der med jævne mellemrum mødes på museet.

Der er tale om en win-win-situation.

Museet har stor gavn af de frivilliges indsats, og modsat skabes der et socialt fællesskab mellem de frivillige, der i øvrigt hygger sig gevaldigt indbyrdes.

Om nogle dage står den blandt andet på sommerhygge med pølser, bøffer og måske en enkelt øl.

Anna og Gustav Popowicz fra Smørum har fint styr på hoppen Erantis, der lægger hestekræfter i for at give tørvemulden den rette konsistens. Foto: Tom Laursen
Tre af de uvurderlige hold af frivillige på Klosterlund Museum. Det er fra venstre Jan Lykke, Jens Jørgen Pedersen og Jørn Nielsen. Foto: Tom Laursen