Halvdelen af besparelsen på turismen kan forsvinde

Først på året fik en beskæring af det årlige kommunale tilskud til Ikast-Brande Turistforening med en halv million kroner medlemmerne til at nedlægge foreningen. Nu tyder meget på, at Ikast-Brande Kommunes besparelse reelt kun bliver på det halve. Udvalgsformand fastholder, at beslutningen er den rigtige

5. november 2019, 08.13

Ikast-Brande På sit møde i torsdags drøftede Erhvervs-, vækst- og bosætningsudvalget, som turismeindsatsen henhører under, et forslag om at forhøje Ikast-Brande Kommunes bidrag til VisitHerning med 250.000 kroner.

På grund af afbud fra såvel 1. viceborgmester Simon Vanggaard Nielsen (DF) som Brian Sigtenbjerggaard (V) var udvalget, som i forvejen er et af byrådets mindste, reduceret til kun tre personer: Kirsten Hoffmann (S), Henrik Kraglund (FL) og udvalgets formand, Annette Mosegaard (K).

På mødet fik det decimerede udvalg besøg af VisitHernings direktør, Mette Gottlieb, samt Alex Nielsen, der er formand for Turistforeningen for Herning, Ikast-Brande og Omegn, som foreningen tog navneforandring til efter indgåelsen af samarbejdet med nabokommunen.

Baggrunden for samarbejdet er, at staten sidste år bad landets 98 kommuner om at finde sammen i større enheder inden for turistområdet i form af tværkommunale destinationsselskaber, og med nogle ganske få undtagelser har kommunerne efterhånden fundet nogle naboer at samarbejde med.

Den rigtige beslutning

Men hvad er årsagen til, at Ikast-Brande Kommune kun et halvt år inde i samarbejdet med Herning nu må til lommerne?

- Hvis vi skal være en ligeværdig partner, skal vi matche Herning økonomisk, forklarer Annette Mosegaard og nævner erhvervsrådet som et andet område, hvor Herning og Ikast-Brande samarbejder. Her er fordelingsnøglen kommunernes indbyggertal, og bruger man samme model på turistområdet, skal Ikast-Brandes bidrag forhøjes med den kvarte million.

Selvom Ikast-Brande principielt kunne have kørt videre med egen turistforening og egen turistchef indtil udgangen af næste år, er Annette Mosegaard ikke i tvivl om, at timingen har været i orden:

- Det er det rigtige, vi har gjort, fastslår hun og forklarer, at man først kan søge om økonomiske midler fra en statslig pulje oprettet til formålet, når turismesamarbejderne er etableret.

- Det er vigtigt, at man er med fra starten. Opgaven er at få mest muligt ud af det. Vi er kommet med toget - det har været nødvendigt, fastslår udvalgsformanden.

Sig nej

Lars Andresen var som formand for Ikast-Brande Turistforening med til at anbefale en nedlæggelse af foreningen på baggrund af, at Ikast-Brande Kommune besluttede at nedsætte tilskuddet til turistarbejdet fra 1.150.000 kroner til de 650.000 kroner. Han er ikke videre imponeret:

- Det er fuldstændig vanvittigt at forhøje beløbet. Hvad får vi for det? Jeg håber da, at man er så fornuftig at sige nej, lyder det utvetydigt fra den forhenværende formand for den nu nedlagte turistforening.

- Hvis de dengang havde kunnet undvære 250.000 kroner om året, så kunne vi have kørt det videre i de to år, uddyber han med henvisning til, at kommunerne af staten er blevet pålagt at indgå større tværkommunale samarbejder om turismen fra 2021.

Mette Gottlieb oplyste forud for mødet, at de ekstra 250.000 kroner ikke var et ønske eller krav fra VisitHerning.