DET ER DIT VALG - KV21

Læserbrev: Vedkommer byrådsvalget seniorerne i Ikast-Brande kommune?

19. oktober 2021, 08.19

Lis Mortensen er nyvalgt formand for Ældresagen i Ikast. Foto: Henrik Ole Jensen

LÆSERBREV Ældre Sagen og Ældrerådet i Ikast-Brande kommune mener byrådsvalget bør være interessant og vedkommende for alle seniorer.

Da der er mange og store udfordringer på ældreområdet i Danmark og ikke mindst i Ikast-Brande kommune, inviterer Ældre Sagen og Ældrerådet til et offentligt møde på Hotel Medi 1. november med repræsentanter fra alle de opstillede partier.

Ikast-Brande kommune har været ramt af store sparerunder de seneste år. Ældrerådet og Ældre Sagen mener ikke det nuværende budgetforlig kan rette op på effekten af besparelserne fra tidligere. Det ser ud til at ældreområdet næsten går fri for reduktioner i 2022, men med de mange nye opgaver i fremtidens »Det Nære Sundhedsvæsen« og den voksende ældrebefolkning er udfordringerne til at få øje på.

En af udfordringerne er den store tilvækst i ældrebefolkningen, en anden udfordring er at rekruttere medarbejdere til ældreområdet. Det vil sige, hvordan kan der tiltrækkes medarbejdere og ikke mindst, hvordan uddannelserne kan gøres spændende og attraktive. En tredje udfordring er det store sygefravær blandt de ansatte. Hvordan sikres den attraktive arbejdsplads, altså en arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder oplever, at de gør en rigtig god forskel i forhold til borgerne, kollegaer og samarbejdspartnere.

Boligernes udformning og placering skal nytænkes, så den matcher ældregruppens boligbehov, hvor også attraktive byrum er en del af den fremtidige planlægning, så der inviteres til fællesskaber.

Initiativtagerne forventer at blive klogere på de politiske bud på, hvordan de ser en løsning på udfordringerne i fremtiden.

Formand Ældrerådet Birgit Worm Kristensen. Foto: Privatfoto