Ældrerådet sætter fokus på det nære sundhedsvæsen

Udgivet:12. september 2019, 17.18

Læsetid:2 minutter

Sundheds- og ældrechef Dorthe Jepsen i forbindelse med spadestik til plejecenter på Bødildvej. Foto: Henrik Ole Jensen

4 år siden

Ikast-Brande FN's internationale Ældredag markeres hvert år den 1. oktober. I år er temaet med afsæt i FN's verdensmål nr. 10 om mindre ulighed »Vejen mod større lighed uanset alder«. I Ikast-Brande markeres dagen i Hjertet i Ikast.

Eftermiddagen giver mulighed for at blive klogere på udviklingen på sundhedsområdet, og ikke mindst hvad det betyder for de +60-årige, som er en stærkt voksende befolkningsgruppe.

Dagen sætter fokus på ældres, civilsamfundets, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre menneskers vilkår på den internationale udviklingsdagsorden.

Ældrerådet i Ikast-Brande har besluttet at markere dagen ved at lade Sundheds- og ældrechef Dorthe Jepsen sætte fokus på udfordringer og muligheder i det nære sundhedsvæsen. Derudover vil formanden for Sundheds- og omsorgsudvalget belyse emnet ud fra et politisk perspektiv.

Alle, der bliver gamle nok, får en eller flere sygdomme som følge af alderen. Hvilke udfordringer giver det sundhedsvæsenet, kommunerne og os borgere? Eftermiddagen vil give mulighed for, at alle bliver klogere på, hvad kommunen kan byde ind med.

Mange genindlæggelser

Ældrerådet udtrykker bekymring over, at antallet af akutte genindlæggelser pr. 1000 borgere indenfor 30 dage er højere i Ikast-Brande end i de kommuner, man normalt sammenligner sig med. Samme tendens ses også på det psykiatriske område.

Desuden stiller Ældrerådet sig fortsat tvivlende overfor det kommunalt besluttede pilotprojekt med Lokalpleje Danmark, hvor området Bording-Engesvang bliver involveret. Projektet går i gang, når Lokalpleje Danmark er blevet godkendt som leverandør af praktisk bistand og personlig pleje på lige vilkår med andre private firmaer, som i øjeblikket leverer til 14% af borgere, der modtager disse ydelser. Derudover skal det udarbejdes beskrivelser af hjemmesygeplejens ydelser og en beregning af timeprisen.

Ældrerådet har fortsat en bekymring om, om det kan lykkes at sikre, at borgerne i området får kompetent og kvalificeret sygepleje, og om der kan sikres sikre kommandoveje i et i forvejen komplekst sundhedsvæsen, der er under voldsom forandring.

Ældrerådet anerkender samtidig mulighederne for gensidig læring i forhold til organisering og ledelse, men udtrykker også bekymring for finansieringen af forarbejdet, som ikke er medtaget i budgettet.