Læserbrev: Børnepasning - forældre skal have frit valg

Henholdsvis Konservativ gruppeformand i byrådet og folketingskandidat for Konservative Ikast-Brande

16. december 2020, 11.24

Konservativ gruppeformand Annette Mosegaard (t.v.) og folketingskandidat for de Konservative i Ikast-Brande Dina Raabjerg. Foto: privat

LÆSERBREV I 2005 vedtog Folketinget, at private må oprette og drive børnehaver og vuggestuer. Siden da er antallet af private tilbud nærmest eksploderet, og i 2020 har vi ikke mindre end 543 private institutioner i Danmark.

Også i Ikast-Brande har vi private dagtilbud. Et eksempel på dette er Ønskelandet i Ikast.

De private tilbud giver forældre og børn mulighed for at vælge et alternativ til det offentlige. Vi ser den store succes som et udtryk for, at de private institutioner rent faktisk dækker et behov hos forældre og børn.

De private tilbud har nogle frihedsgrader til selv at bestemme indhold og fokus sammen med forældrene. Og de differentierer sig derfor fra de kommunale tilbud på både indhold og geografi. For eksempel er det ikke unormalt, at private etablerer et tilbud i mindre byer, hvor en kommune af forskellige årsager ikke har en børnehave, eller hvor de simpelthen har nedlagt et kommunalt tilbud. Andre steder ser vi, at det er på indholdet og de fysiske rammer, at de private tilbud adskiller sig.

Et vigtigt alternativ

Særligt i kølvandet på kommunalreformen har vi set, at kommuner har nedlagt eller lagt børnehaver og vuggestuer sammen. Og her har private set en mulighed for at etablere et alternativ. Udover at understøtte et behov hos forældre og børn, kan et lokalt dagtilbud for børnefamilierne skabe lokalt sammenhold omkring børnene og lokalsamfundet.

Vi ser det som meget vigtigt, at forældrene kan vælge et alternativt til et offentlige system eller dagplejen. Tilbud, der ovenikøbet er under kommunens tilsyn, og som minimum skal leve op til krav i både love og standarder fra kommunen fx til de fysiske og pædagogiske rammer. Tilbud, hvor der er hånd i hanke med, at tingene er i orden.

Derfor er vi meget uforstående overfor, at Regeringen og dens støttepartier med Finansloven vil lave et opgør med et tilbud, som både forældre, børn og også mange kommuner er rigtig glade for. Dette i form af at der ikke fremadrette kan oprettes private tilbud. Og i form af at allerede etablerede private tilbud får forbud mod at trække et eventuelt overskud ud.

Vi ser det som et stort velfærdstab, at man nu i højere grad vil tvinge forældre og børn over i et mere ensrettet offentligt system. Vi synes, det frie valg og de frie muligheder er vigtige. Vi er alle forskellige, og vi skal have forskellige muligheder for valg.

Anbefaling om støtte

Vi er glade for, at Dansk Industri og SMV Danmark er gået ind i sagen. Som byrådspolitiker og folketingskandidat arbejder vi på at få italesat det forkerte i denne del af Finansloven.

Vi vil også anbefale forældrene at gå aktivt ind i denne landspolitiske debat og støtte op om, at vi både kan beholde og udbygge de mange private tilbud til gavn for vores børn og vores lokalsamfund.

I 2020 er der 9.336 dagplejere, 1.337 kommunale daginstitutioner, 456 selvejende institutioner og 543 private dagtilbud. Vi vil gerne bevare de 543 private tilbud, og vi ønsker at endnu flere kommer til. I har brug for mangfoldighed, vi har brug at man også i pasningen af vores børn har mulighed for at byde ind med privat virkelyst og initiativ.