Åboesvejs beboere frustrerede???

Udgivet:18. december 2018, 05.06

Læsetid:2 minutter

Fra spadestikket forleden. Foto: Tom Laursen

Af Birthe Larsen Åboesvej 13, Engesvang

4 år siden

LÆSErbREV Onsdag den 5. dec. blev det første spadestik - til Engesvang nye børneinstitution - taget. Så vidt så godt. Men det nævnes i avisomtalen at borgere i Engesvang har udtrykt frustration over, at Åboesvej bliver afbrudt på midten, fordi byggeriet kræver det - altså er en nødvendighed!!

Som beboer på Åboesvej og borger i byen må jeg reagere. Prøve at forklare hvad de såkaldte frustrationer kommer af. Åboesvej har i mange år været lukket for bilgennemkørsel - men åben for cyklister og gående - til glæde for mange, både børn og ældre - hundeluftere og motionister. Det er den sidste rest af den gamle hærvej - var hovedfærdselsåre indtil 1939, da Gl. Kongevej blev rettet ud. Her lå Gl. Engesvang med skoler, gårde, smedje, bageri, købmand, mejeri og mølleri. Det er alt sammen ændret nu - men den lille vej - som for øvrigt fører direkte til kirken - og som er udnævnt til kløversti - eller erindringssti - som nogen har sagt - vil vi gerne bevare.

Vi under gerne børnene gode forhold. De får både grunden, hvor den gamle gård lå, og det store grønne område på den anden side af vejen. Vores forslag til løsningen af problemet med vejen har været, at lave en tunnel under vejen - på tværs af vejen, som er ca. 5 m bred. Så kunne børnene smutte den vej fra institutionen og ud i det grønne. Det blev pure afvist med begrundelsen, at det bliver alt for dyrt. PUNKTUM.

Vi tog da kontakt til et firma, som laver sådanne løsninger. Det viste sig at det faktisk ikke var så dyrt. Samtidig sparer man anlæggelsen af en 300 m lang cykel- gangsti med belysning - rundt om bebyggelsen - samt renholdelse og snerydning af stien fremover.

Institutionsleder Rudi Mikkelsen udtaler - ud over frustrationerne - også at det handler om at skelne mellem voksenperspektiv og børneperspektiv - at ulemperne for vi voksne ikke altid er ulemper for børnene!!! Det handler IKKE om ulemper overhovedet. Det handler om at vi har noget særligt her i Gl. Engesvang. At børnene måske oveni købet vil synes, at det er spændende at tænke på, at vejen i gamle dage var hovedvejen til Viborg, og at mange kongelige rejsende kom rumlende her forbi med stort følge. Det forudsætter selvfølgelig, at nogen fortæller dem det. Men mange voksne lægger ikke værdi i tiderne før deres egen.

Vi må ikke blive historieløse - det vil være synd - FOR BØRNENE.