Læserbrev: Bølling-sø bør påvirkes minimalt af nye udstykninger

Bølling Sø-fredningen er et vigtig kendetegn for Engesvang og bør påvirkes minimalt af nye udstykninger

29. april 2021, 06.02

LÆSEBRREV

Bølling Sø og den tilhørende fredning er et prægtigt stykke natur, der anvendes flittigt af både lokale og udefrakommende naturelskere fra hele landet.

en fremtidig, positiv udvikling af vores by er fredningen et meget væsentligt trækplaster for nye tilflyttere. Der har ligeledes været ytret tanker om, at området kunne være med i en eventuel kommende midtjysk nationalpark. For at bevare den effekt skal der være fokus på i byplanlægningen, at fredningen og den smukke natur forbliver uberørt af byens udvikling.

Nære natur

Vi er en gruppe af borgere, der bekymrer os for den nære natur til Engesvang, og har et par overordnede budskaber og ønsker til Byrådet, når I arbejder videre med vores bys udvikling.

Minimalt udsyn til bygninger fra søen og fredningsområdet

For det første et ønske om, at der ikke bliver flere bygninger at se fra søen og ådalen.

Noget af det fantastiske ved at gå en tur langs søen og i ådalen er, at der er minimalt udsyn til bygninger.

Når man går ned af bakken fra Engesvang til søen, er det som at komme til en anden verden, hvor naturen har første ret.

Rigt dyreliv

En oplevelse, der gøres større at et rigt dyreliv med blandt andet isfugle, havørne, traner og lignende.

Det er desuden vigtigt for både oplevelsen og dyrelivet, at påvirkningen af lyde og lys bliver minimal.

Vores anbefaling er derfor, at der laves et bælte på ca. 55-65 meter imellem fredningsskel og de første huses skellinjer. Ligeledes kunne der stilles krav om via en lokalplan, at der blev bygget lave huse med farver på tag og murværk, der falder i med omgivelserne.

Vild med vilje

Giv naturen udstykninger – Vild med vilje

For det andet har vi med stor interesse og nysgerrighed læst om, at Ikast-Brande kommune har meldt sig ind i konkurrencen “Vild med Vilje”. Det er et spændende initiativ, som vi bifalder.

Vi mener, at det i den sammenhæng kunne være meget interessant at gøre hele udstykningen “Vild med Vilje”, hvor udstykningen reguleres til at bidrage positivt til biodiversitet. Det kunne være ved forbud imod sprøjtemidler og øget krav om træer i haver på artsniveau.

Endelig kunne der også gives udstykninger kun til natur.

Eventuelt ved, at det bælte der kunne laves imellem bebyggelse og fredningsskel, kunne beplantes, så det blev vild med vilje.

Tanken er her, at når vi udstykker til nye huse, så udstykker vi samtidig til vild natur. Denne tanke ville vi gerne opfordre Ikast-Brande kommune generelt at benytte ved alle mulige andre nye udstykninger i kommunen. Her kunne vi være first-movers på biodiversitetsområdet.

Sluttelig en opfordring til at se bredere på en byudvikling af Engesvang by end blot ved at lave flere og flere grunde med udsigt. Der bør være et fokus på at få den eksisterende by givet “et ansigtsløft”, især Gl. Kongevej trænger til en forbedring af de tekniske anlægs udseende, her tænkes på lys og belægning.