Debat: Ikke for enhver pris

Udgivet:16. september 2019, 15.22

Læsetid:2 minutter

Simon Vanggaard.

Af Simon vanggaard (DF) Byrådsmedlem i Ikast-Brande Kommune

3 år siden

Debat Følgende indlæg vil muligvis forarge nogen, men jeg er valgt til at følge mine holdninger og min fornuft. Det er en politikers lod, at man ikke kan stille alle tilfredse. Kunne jeg ikke leve med det, skulle jeg beskæftige mig med noget andet.

På byrådsmødet mandag besluttede et flertal, som jeg er en del af, at lukke børnehaven Kernehuset i Blåhøj. En børnehave med 18 børn.

På samme møde valgte et flertal, at sætte en minimums grænse for en folkeskole, på 75 elever. Blåhøj skole har pt. 79 elever.

Det er uomtvisteligt, at det har konsekvenser for en landsby at miste en børnehave eller en skole. Det vil unægtelig gøre byen mindre attraktivt at bo i, og flytte til.

Det er ligeså uomtvisteligt, at det har konsekvenser for en børnehave, og en skole at have et meget lavt børnetal. Det er antallet af børn, der er afgørende for den økonomi, man får til rådighed til at drive sit tilbud for. Bliver økonomien for lille, kan du ikke have det personale, der skal til at opretholde åbningstiden, den faglige bredde, og dermed i den sidste ende den kvalitet vi vil have.

Du kan kompensere for dette ved at tilføre penge fra de øvrige dagtilbud og skoler. Det har vi også gjort i Blåhøj.

Hvad angår børnehaven, så skal vi kompensere for de 12 børn, der mangler, for at kunne få en børnehave til at løbe rundt. Det syntes jeg ikke længere, vi kan forsvare. Særligt i en tid hvor livremmen er spændt hårdt ind på hele børneområdet i kommunen.

Hvad angår skolen, så koster en elev i Blåhøj 30-40 procent mere end en gennemsnitlig skoleelev i kommunen.

Det har det flertal, der tog ansvaret for beslutningen, valgt er i orden. Dog har vi sagt, at hvis elevtallet ryger under 75, så skal vi tage stilling til en lukning igen. Det syntes jeg er helt rimeligt, selvom det er en utryg situation.

Jeg håber at Blåhøj Skole får vendt skuden, og byen får tiltrukket flere elever. Det betyder meget for en landsby at have en lokal skole. Jeg fortsætter også gerne den dialog, jeg har haft med borgerne i Blåhøj i de seneste måneder.

Det er min holdning, at vi skal sikre mest mulig kvalitet for de sparsomme penge, vi har.

I Blåhøj leverer man meget høj kvalitet. Dog er der også en grænse for, hvor mange penge vi skal bruge på struktur frem for det direkte arbejde med børnene i hele kommunen. Det er ikke for enhver pris, at et dag- eller skoletilbud skal holdes i live.