Principiel protest ændrede intet

Udgivet:27. september 2019, 10.20

Læsetid:1 minut

Ikast-Brande Kommune Strøgcentret Ikast Kirke

3 år siden

Ikast-Brande I forbindelse med byrådets halvårlige budgetopfølgning påpegede Venstres formand for Teknik- og miljøudvalget, Henrik Engedahl, at det i Ikast-Brande Kommunes økonomiske politik, som er gældende fra 2020, er nedfældet, at budgetoverskridelser fremover skal modsvares af "korrigerende handlinger" (læs: besparelser) indenfor samme politikområde.

Den holdning fik udvalgsformanden lejlighed til at lufte igen lidt senere, da byrådet skulle tage stilling til på tværs-direktør Karen Heebølls indstilling om at overføre en halv million uforbrugte kroner fra ombygningen af Frisenborgparken til ungdomsboliger til en ombygning af Frisenborgparkens nedlagte produktionskøkken.

Under det, der egentlig var sat på dagsordenen som et efterretningspunkt, protesterede Venstremanden mod, at Sundheds- og omsorgsudvalget, som lidt tidligere på aftenen havde fået en tillægsbevilling på 5 mio. kroner til at dække budgetoverskridelsen indenfor området, nu fik lov til at anvende et "overskud" (læs: en besparelse) til et andet formål i stedet for at lade beløbet tilfalde kommunekassen.

Udvalgsformandens protest ændrede imidlertid ikke på, at Ældreområdet nu kan gå i gang med at ombygge det tidligere produktionskøkken, så det fremover kan benyttes som personalefaciliteter af Hjemmeplejen Nord. På sigt skulle det gøre det muligt at sælge den kommunale ejendom på Kirkegade 7 i Ikast.

Ombygningen af det tidligere produktionskøkken forventes færdig 1. december.