Medarbejdere, børnekor og besøgende får bedre plads i Ikast Østre Kirke

En ny tilbygning rummer blandt andet kontorer, øvelokale til kor – og kølerum til flere kister.

Udgivet:17. maj 2023, 12.55

Læsetid:3 minutter

Byggeriet ved Ikast Østre Kirke gik i gang i januar og fortsætter frem til september, hvor de nye lokaler bliver taget i brug. Selve kirkerummet bliver ikke påvirket af byggeriet. Foto: Troels Witter

Der er for tiden en tæt trafik af håndværkerbiler til og fra Ikast Østre Kirke. Firmabiler i forskellige farver svinger ind fra Jyllandsgade og kører op foran kirken – lastet med materialer, værktøj og viden.

Ikast Østre Kirke er nemlig under udvidelse i disse måneder. Ikke selve kirkerummet, men faciliteterne rundt om kirken. Ved kirkens nordlige side bygges der nye kontorer og andre rum, skal komme både ansatte og brugere til gode. Her kommer der kontorer til kirkegårdens administration, og der kommer kontorer til de to organister, der spiller i Ikast Kirke, Faurholt Kirke og Ikast Østre Kirke.

- Der har længe været et latent behov for bedre kontorer til organisterne, der lige nu deler et lille kontor i tårnet ved Ikast Kirke, fortæller kirkeværge Anne Lisbeth Jepsen, som er med i det byggeudvalg, der har fulgt processen med byggeriet helt fra begyndelsen fra omkring tre år siden. Her blev de forskellige behov beskrevet, og derefter har projektet været lagt i hænderne på arkitekter og bygningskyndige ved Viborg Stift og der blev skaffet midler og holdt licitation, inden håndværkerne kunne tage fat på den helt konkrete del af byggeriet lige efter nytår.

Hverdagsfunktioner

Det største rum i den nye tilbygning bliver et lokale på 52 kvadratmeter, som kan bruges som mødelokale og som øvelokale for korene ved Ikast Kirke og Ikast Østre Kirke. Det giver rigtig god mening for børnekorene at mødes i Ikast Østre Kirke, for de fleste af dem går på Østre Skole, der ligger lige overfor kirken. De kan fremover komme til at øve i et lokale med god plads.

- Vi sætter ikke skillevægge og reoler op endnu, for rummet skal finde sit eget liv først, så vi bedre kan vurdere, hvad der bliver behov for. Vi har generelt kigget meget på hverdagsfunktionerne, så vi får et byggeri, der kommer til at fungere godt i dagligdagen, siger Anne Lisbeth Jepsen.

Kølerum til ti kister

Den nye tilbygning kommer også til at rumme opdaterede toiletfaciliteter til kirkens gæster og ansatte. Der bliver også god plads til depoter og teknikrum, som ikke har mange kvadratmeter i den oprindelige kirkebygning fra 1975. 30 kvadratmeter i det nye byggeri går til teknikrum og gangarealer.

Da Ikast Østre Kirke blev indviet for 48 år siden, var det under navnet ”Østre Kapel”, og begravelser og bisættelser har spillet en central rolle i bygningen, som i 2006 også blev en kirke af navn. Derfor kommer den nye tilbygning også til at indeholde 30 kvadratmeter, som giver bedre adgangsforhold for bedemænd og bedre plads til kister.

- De pårørende er i dag tit spredt over hele landet eller skal hjem fra udlandet, og derfor er der behov for, at kisterne kan stå her i længere tid. Derfor er der også brug for mere kølekapacitet, så der bliver fremover plads til ti kister i stedet for de fem, der er plads til i øjeblikket, siger Anne Lisbeth Jepsen.

Fakta: Til- og ombygning ved Ikast Østre Kirke

• Kontorfaciliteter for Ikast Kirkegårdes ledelse og administration

• Kontorer til sognets organister

• Udvidelse og forbedring af toiletfaciliteter ved kirke og kirkegård

• Opgradering af kølefaciliteterne og bedre adgang for rustvogne

• Mere plads til depot- og rengøringsrum

• Byggesummen er cirka 5 millioner kroner plus moms

Tilbygningen skal passe ind

Mens håndværkerne har travlt udenfor, har selve kirken fungeret stort set som altid i byggeperioden. Det har været nødvendigt at lave en midlertidig væg og anbringe et kølerum midlertidigt i våbenhuset, og så er det selvfølgelig svært at overse de mange firmabiler, materialer og afspærringer, som er samlet ved nordsiden af kirken. Der har været lavet aftale med håndværkerne om, at de har tilpasset deres arbejde til de tjenester, der har været i kirken i hverdagene.

En særlig udfordring for håndværkerne er at tilpasse de nye byggeskikke til det eksisterende byggeri. Selv om 48 år i kirkelig sammenhæng er nærmest ingenting, så har materialer og arbejdsgange alligevel ændret sig. Men det har været vigtigt for både byggeudvalget og stiftets bygningskyndige, at det færdige resultat kommer til at passe til det eksisterende byggeri med kobberkanter på det flade tag og røde teglsten både på murene og på gulvene inde i tilbygningen. Det betyder også, at der skal fjernes en ret stor mængde jord, så arealerne uden om byggeriet kommer i samme niveau som resten af kirken. Det bliver noget af det sidste, der bliver gjort, inden Ikast Østre Kirke til september kan byde ansatte og gæster velkommen til de nye rammer.