Bedste resultat i årevis i Danske Andelskassers Bank

18. marts 2018, 06.36

Jan Pedersen glæder sig til at skabe optimale betinget for at løfte Danske Andelskassers Bank ind i fremtiden Foto: Privat

REGNSKAB Danske Andelskassers Bank opnåede i 2017 et resultat før skat på 100,8 mio. kr., hvilket er godt og vel en fordobling i forhold til årsresultatet for 2016 på 50,0 millioner kroner.

Resultatfremgangen skyldes især et betydeligt fald i nedskrivningerne, en positiv udvikling i bankens kursreguleringer og stigende gebyrindtægter som følge af høj aktivitet i banken. Nedskrivningerne falder med 35 procent i forhold til året før, hvilket især skyldes bedre forhold for dansk landbrug i 2017.

På udlånssiden fortsætter banken den positive udvikling, og udlånet er steget med fem procent i forhold til 31. december 2016. Trods den betydelige stigning i aktiviteten og udlånet ses der imidlertid fortsat et fald i renteindtægterne på grund af den massive priskonkurrence på området.

Basisindtjeningen er faldet fra 162,8 millioner kroner i 2016 til 138,9 millioner kroner i 2017, hvilket hovedsageligt skyldes stigende IT-udgifter til blandt andet udvikling af digitale løsninger.

- De stigende udgifter på IT-området er et udtryk for, at flere og flere bankprocesser digitaliseres. Jeg er sikker på, at investeringer i øget digitalisering er vejen frem, og at investeringerne på sigt vil føre til effektiviseringer af bankens processer og dermed i højere grad gøre det muligt for bankens medarbejdere at fokusere på kunderne og den personlige kontakt, hvilket vil forbedre den samlede kundeoplevelse, siger adm. direktør i Danske Andelskassers Bank Jan Pedersen.

Forbedret kapitalsituation

2017 har været et år med fremgang på andre vigtige områder end det resultatmæssige i Danske Andelskassers Bank. I december 2017 lykkedes det banken at hente kapital nok til at delindfri størstedelen af sit resterende statslige hybridlån og i det hele taget at styrke kapitalgrundlaget og dermed forbedre sin kapitalsituation.

Den adm. direktør har således mange gode grunde til at synes, at 2017 var et godt år, men han er også særdeles fortrøstningsfuld i forhold til 2018:

- Vi har for nylig gennemført en større organisationsændring i banken, der skal medvirke til at skabe en mere slagkraftig organisation, så banken fremover kan have meget mere fokus på vækst. Sammen med det gode resultat for 2017 og den forbedrede kapitalsituation er der dermed skabt de optimale betingelser for at løfte banken til næste niveau og skabe den allerbedste og stærkeste udgave af fremtidens Danske Andelskassers Bank.

Danske Andelskassers Bank forventer en basisindtjening på mellem 130 og 170 millioner kroner i 2018 og et resultat før skat i intervallet 50-110 millioner kroner