Skal børnetandplejen centraliseres i Ikast?

På sit møde onsdag skal Ikast-Brande Kommunes børne- og undervisnings-udvalg diskutere, om børnetandplejen for hele kommunen skal samles i Ikast

Udgivet:12. juni 2018, 13.48

Læsetid:2 minutter

Af Mikael Lund

5 år siden

POLITIK Så sent som på sit seneste møde 2. maj diskuterede udvalget børne- og ungdomstandplejens fremtidige struktur, og her var der fuld enighed om, at der skal være én klinik i Brande og én i Ikast, mens et flertal ønskede at bevare ordningen med private tandlæger i Nørre Snede-området uagtet en analyserapport udarbejdet af administrationen, som anbefalede én central klinik for hele kommunen som den mest rationelle og mest økonomiske løsning.

Siden er det blevet besluttet at opføre en ny skole i Centerparken, hvilket ifølge kommunens forslag vil betyde nedrivning af de eksisterende kommunale bygninger, herunder børnetandklinikken.

Ved lukning af klinikken i Brande har administrationen følgende bud på en løsning, da børnene ikke kan rummes af de øvrige eksisterende klinikker:

Etablering af en midlertidig klinik i Brande, flytning af børn og unge fra klinikken i Brande til klinikkerne i Bording og Engesvang, som ikke er udnyttet fuldt ud, men ikke kan dække hele behovet, at indgå aftaler med private tandlæger som i den gl. Nr. Snede Kommune eller at opføre en helt ny tandklinik i Ikast.

Dyre løsninger

De to første løsninger anses som urealistiske og meget dyre, ikke mindst fordi klinikken i Bording i så fald vil skulle opgraderes betydeligt.

I stedet gentager administrationen sin anbefaling af at opføre en central klinik i Ikast, eventuelt i etaper.

Der kan enten blive tale om nybyggeri eller etablering af en klinik i eksisterende bygninger, for eksempel den nu nedlagte Vestre Skole i Ikast, der tidligere har rummet en tandklinik.

Ved at opføre en ny klinik i Ikast, der kan tage børnene fra Brande og varetage tandreguleringen, kan der senere tages stilling, om det skal være første fase af en centralklinik for Ikastområdet eller for hele kommunen.

Klinikken kan så på et senere tidspunkt gradvist udvides til at rumme eleverne fra de tre eksisterende tandklinikker i Ikast.

Under forudsætning af, at opførelsen af klinikken i Ikast kan foregå forholdsvis hurtigt, vil det give tid til projektering og beslutning om opførelse af klinik i Brande i forbindelse med byggeriet af den nye skole i Centerparken.

Når børne- og undervisningsudvalget har behandlet sagen, skal den en tur omkring økonomi- og planudvalget og dernæst det samlede byråd.