Autisme-indsatsen hjemtages

Udgivet:08. december 2016, 14.05

Læsetid:1 minut

6 år siden

IKAST-BRANDE Ved kommunalreformen i 2007 overtog Herning Kommune ekspertisen på autismeområdet fra de daværende amter. Ikast-Brande samt en række andre kommuner i det midt- og vestjyske område indgik derfor i et samarbejde med Herning Kommune om varetagelse af autismeopgaver på børne- og ungeområdet. Nu har flere af disse kommuner opsagt samarbejdet. Autismeinstitutionerne i Ikast-Brande Kommune har en væsentlig ekspertise på området, ligesom der er kommet stor viden i Pædagogisk- og Psykologisk Rådgivning (PPR). Det er derfor undersøgt, om opgaven kan løses inden for kommunens eget regi. En række møder med Skovbjergparken og Bøgehusene er mundet ud i, at man er enedes om at samle autismeopgaverne hos de to institutioner suppleret med den viden, der er i PPR og hos andre fagpersoner på skoler og i institutioner. Børne- og ungeområdet køber ydelser fra Skovbjergparken og Bøgehusene for 200.000 kr. årligt svarende til det beløb, der hidtil er betalt til Herning Kommune. Der er primært tale om ydelser til fagpersoner, men opgaver ind i familier vil kunne forekomme.

Aftalen med Herning Kommune er opsagt med 6 måneders varsel, hvilket betyder, at den ophører med udgangen af april 2017.