Et dokumentationsopråb fra Brande: De specialiserede kompetencer bør bruges rigtigt, nemlig hos borgerne

Udgivet:24. januar 2023, 17.00

Læsetid:4 minutter

Dorte Bisgaard Tinglef og centerleder Sidsel Nielsen fra Brande Åcenter har sendt et læserbrev. Foto: Privatfoto

1 måned siden

LÆSERBREV På årets første dag i 2023 havde teamleder Dorte Bisgaard Tinglef og centerleder Sidsel Nielsen en arbejdsdag som alle øvrige dage på bostedet Brande Åcenter.

På Brande Åcenter bor 32 borgere med massive udfordringer. Borgerne er udviklingshæmmede i svær grad. Derfor er der på Brande Åcenter altid fagligt velfunderede medarbejdere på arbejde. Alle årets dage, døgnet rundt, er der medarbejdere på arbejde, der brænder for deres fag. Disse medarbejdere gør en uovertruffen indsats i arbejdet med vores svært udfordrede borgere på en faglig, omsorgsfuld og relationel måde, som vi ledere hver dag er meget stolte af. Som det fremgår, er det at arbejde på Brande Åcenter et spændende og udfordrende job, der forudsætter specialiserede kompetencer. Vores borgere er udfordret kognitivt og fysisk i en sådan grad, at ikke alle fagpersoner kan magte jobbet.

På denne årets første dag har vi 40 medarbejdere på arbejde. 40 passionerede medarbejdere og 2 ledere møder ind og yder en faglig indsats, mens deres familier og i øvrigt en stor del af landet sover, tager en Pamol og køber take away.

Om aftenen er vores statsminister Mette Frederiksen (S) på tv og holder nytårstale. Ny regering – nye håb, ønsker og drømme. Talen indeholder også alvor – det vidste vi godt, den ville. Vi hæfter os særligt ved det, der betyder noget for os selv. Sådan vil det vel altid være. Store Bededag var ikke det mest interessante for Brande Åcenter. Nej – noget vi hæftede os ved, var den del af talen, der omhandlede måden, vi har indrettet vores velfærd på. Her nævnes, at »varme og omsorg« er langt vigtigere end mange tusinde siders dokumentation. Derfor skal vi møde medarbejderne i velfærdsarbejdet med tillid – frem for kontrol. Få sekunder senere blev det nævnt, at: »Alle kan ikke det samme. Men alle skal gøre det, de kan«.

På Brande Åcenter er der meget, vi kan! Vi har 32 borgere, der er i trivsel trods virkelig svære livsvilkår. Vi er en god arbejdsplads med kompetente medarbejdere. Derfor hæfter vi os også ved tanken om tillid frem for kontrol. Varme og omsorg er det, vores medarbejdere altid vil give borgerne på Brande Åcenter. Men det er svært at få lov til at arbejde ud fra den præmis. Vi er særligt udfordret omkring reglerne omkring magtanvendelser. Størstedelen af vores borgere har en kognitiv udviklingsalder på 3-12 måneder. I reglerne omkring magtanvendelser tages der ikke hensyn til, at voksne mennesker kan have en kognitiv udviklingsalder på tre måneder. Når borgeren fylder 18 år, er denne voksen og er derfor også i rammen omkring »ret til selvbestemmelse«. Kan voksne borgere, der kognitivt er cirka tre måneder i udviklingsalder, bestemme, at de ikke vil falde ud af kørestolen? Kan borgerne sige til sig selv: »Jeg skal ikke bide mit sengetøj i stykker og spise det?« Nej – det kan borgerne på Brande Åcenter ikke.

Når vi skal passe på Lone og de øvrige borgere, skal vi lave en ansøgning for at få forhåndsgodkendt brugen af sele i Lones kørestol. Lone har haft sele på i sin kørestol hele sit liv – 46 år. Lone kan ikke selv holde balancen. Lone har epilepsi. Lone har en kognitiv alder på seks måneder. Hver dag skal medarbejderen dokumentere, hver gang selen spændes og spændes op. Det er de samme tidspunkter hver dag. Hver måned skal skrives i et 11 sider langt skema. Når de 11 sider er udfyldt, samles disse med de daglige registreringer og sendes til Socialtilsynet og Lones hjemkommune.

Når vi skal passe på Kim, der har en kognitiv udviklingsalder på 11 måneder, skal vi holde godt øje med Kim. Det siger sig selv, at det er farligt, når man er en voksen mand, der bider og spiser effekter. Når Kim vågner, kan han begynde at spise af sit sengetøj, tøj og madras. Nattevagten kan via en skærm i Kims køkken tilse Kim og afgøre, om Kim blot er let vågen og giver sig til at sove igen, eller om Kim vågner helt op og begynder adfærden, der er livsfarlig for ham. Dette kamera er ifølge Socialtilsynet ikke lovligt at bruge. Magtanvendelsesloven beskriver, at vi skal anvende den mindst indgribende løsning. Efter vores mening er dette netop den mindst indgribende løsning at bruge et kamera. Kameraet optager ikke. Kameraet sender ikke til andre enheder, men det er ikke lovligt. Nu er det en sag i Ankestyrelsen. Men hvad så indtil sagen er afgjort? I den periode skal der udfyldes et 11 sider langt skema hver dag. Hver måned skal der sendes 11 siders skema for hver dag. Det er mange skemaer. Men vi vil ikke finde Kim en morgen kvalt i sit eget sengetøj.

Lad os vende tilbage til denne årets første dag i 2023. Her skal der sendes dokumentation på disse magtanvendelser i forhold til sele i kørestol og kamera. Her udfyldes der og sendes følgende dokumentation:

Dokumentation på brug af seler: 24 borgere x 11 sider + 3 siders bilag = 336 sider.

Dokumentation på kamera: 1 borger x 31 dage x 11 sider = 341 sider.

I alt på årets første dag sendes 677 siders dokumentation til Socialtilsynet og hjemkommuner.

Når vi kommer til årets første dag i 2024 er der sendt 8124 siders dokumentation.

Vi håber, at der vil blive taget hånd om lovgivningen i forhold til magtanvendelser i 2023. De specialiserede kompetencer bør bruges rigtigt, nemlig hos borgerne, og vi møder medarbejderne i velfærden med tillid – frem for kontrol.