Provstiet ruster økonomien til en uvis fremtid

Udgivet:22. september 2022, 14.30

Læsetid:1 minut

Foto: Privatfoto

1 år siden

Større indtægter og bedre polstring mod ukendte faktorer. Det er i korte træk essensen af det budgetsamråd, som Ikast-Brande Provsti har holdt med provstiets menighedsråd.

Ikast-Brande Provsti omfatter 24 sogne i Ikast-Brande Kommune og den nordvestlige del af Silkeborg Kommune. I begge kommuner forventer man et øget skatteudskrivningsgrundlag i 2023, og det betyder en øget indtægt til provstiet fra de skatteydere, der er medlem af folkekirken. Konkret stiger indtægten med 3,5 millioner kroner i den del af provstiet, der ligger i Ikast-Brande Kommune, så man i 2023 har indtægter på godt 58 millioner kroner. De 39 millioner kroner sendes direkte til sognene til lønninger og aktiviteter i kirker og sognehuse, og de resterende penge går til landskirkeskatten, til stiftsbidrag – og til projekter og aktiviteter i provstiet. Det er sognene, der via tildelinger fra den fælles provstiligning betaler for større bygge- og renoveringsprojekter, og i 2023 er der blandt andet afsat penge til en udvidelse af kapel- og kontorfaciliteter ved Ikast Østre Kirke.

Dækker ekstraordinære udgifter

Budgettet i Ikast-Brande Provsti er som alle andre budgetter for tiden præget af en usikkerhed om, hvordan de stigende energipriser og den generelle inflation kommer til at udvikle sig.

- Det er svært at budgettere med, hvordan priserne udvikler sig, så vi har holdt fast i sognenes budgetter. Til gengæld har vi både i år og næste år afsat midler til, at provstiet kan dække ekstraordinære udgifter, som menighedsrådene får på grund af prisstigninger og inflation, fortæller provst Poul Erik Knudsen.

Ikast-Brande Provsti har også sat ekstra skub på at nedbringe provstiets gæld, så der bliver mere luft i budgettet de kommende år.