Regionsrådet har ikke levet op til løfterne

Udgivet:16. juli 2017, 10.17

Læsetid:2 minutter

Af Ove Nørholm Konservativt medlem af Regionsrådet og Hospitalsudvalget i Region Midtjylland

læserbrev Der er stadigvæk ikke en bred vifte af speciallæger i akutmodtagelserne selv her ti år efter vores beslutning i stor enighed.

Formålet med akutplanen har først og fremmest at sikre, at den akutte patient i Region Midtjylland skal få en hurtig og højt kvalificeret diagnostisk og behandling.

Beslutningen blev taget ved akutforliget 24. oktober 2007 og at der skulle etableres fem akuthospitaler i Region Midtjylland, og at det samtidig medførte at flere sygehuse skulle lukkes.

Begrundelsen for at nedlægge flere hospitaler var at kvaliteten i de nye akutmodtagelser skulle forbedres kraftigt, ved at der skulle være en bred vifte af speciallæger i modtagelsen og at det ikke længere skulle være yngste læge der modtog akutte patienter.

Det var også det sundhedsstyrelsen anbefalede i deres daværende rapport »Styrket akutberedskab«.

Det er nu ti år siden og der er stadig ikke en bred vifte af speciallæger i front og at der flere steder stadig er yngste læge som er i akutmodtagelsen og som er den første den akutte patient møder.

Det er bestemt ingen kritik af de yngre læger under uddannelse for de gør det både faglig og godt, men vi har besluttet at det skal være erfarne speciallæger som de akutte borgere møder først.

Såfremt der ikke er speciallæger i front, kan akut modtagelsen i dag i visse tilfælde være dårligere end tidligere, idet den praktiserende læge nu ikke længere kan indlægge en patient direkte på en afdeling alt efter hvad patienten fejler.

Det er ikke det vi har besluttet og lovet vores borgere! Og derfor er det yderst relevant at spørge? »Hvordan har det hele været til gavn for borgerne med de fem nye akut modtagelser«.

Jeg har som medlem af hospitalsudvalget, siden regionens start, kunnet konstatere at de krævede og nødvendige speciallæger ikke er i front på vores akutmodtagelserne.

Så nu skal der ske noget og derfor skal vi nu have nogle konkrete opgørelser på hvad status er med antallet af speciallæger i akutmodtagelserne henholdsvis i Horsens, Randers, AUH, Viborg og Herning.

Vi må kræve at der bliver styr på det som vi har lovet borgerne og som vi også i stor enighed har besluttet i regionsrådet.