Sparekniven rammer igen skolerne i Ikast-Brande

Udgivet:11. oktober 2018, 16.56

Læsetid:2 minutter

Helen Sørensen

Af Herningegnens Lærerforening

4 år siden

LÆSERBREV Således også denne gang hvor budget 2019 og overslagsårene atter viser sig økonomisk at pege lige den vej "hønsene skraber" - "nedad og bagud".

Spøg til side for det er alvorligt. Det er alvorligt, fordi mange borgere i Ikast-Brande uddannelsesmæssigt er kortuddannede eller uden egentlig uddannelse. Det betyder, at indtjeningen svarer hertil, og dermed er skattegrundlaget også lavt. Der er derfor al mulig grund til at investere i uddannelse, så der skabes flere muligheder for borgerne i kommunen. Og her er det direkte uklogt, at folkeskolens driftsbudgetter til undervisningsopgaven er rundbarberet over tid og stadigvæk rundbarberes. Herningegnens Lærerforening kan dokumentere, at antallet af lærere er faldet ganske alvorligt. Langt mere end det, der skyldes faldende børnetal. I skoleåret 2013/14 udgjorde lærerandelen på skolerne 95 procent. I skoleåret 2016/17 var lærerandelen i kommunen faldet til 81 procent. (Kilde: Undervisningsministeriets Datavarehus).

Meget bemærkelsesværdigt i en situation hvor der skal undervises i fagene i langt flere timer, ligesom kravet til kommunerne er, at eleverne skal løftes fagligt svarende til et helt skoleår. Det sidste betyder, at en elev i 6. Klasse skal kunne det samme fagligt som eleven i 7. Klasse.

De evige besparelser gør det endvidere urealistisk at forvente, at skolerne kan leve op til byrådets vedtagne Børne- og Ungepolitik. Det virker af førnævnte grunde selvmodsigende, at byrådet fører en politik, hvor der hvert år skæres ned. Alligevel kæmper de tilbageblevne lærere en daglig kamp for at leve op til alle kravene på trods af, at der bliver færre og færre kolleger med læreruddannelse. Og på trods af at byrådets nedskæringslinje har betydet, at der nu er flere og flere elever i klasserne samtidigt med et mere og mere markant krav om at inkludere mange elever med særlige behov.

Byrådet henviser blandt andet til vigende skattegrundlag i begrundelsen for nedskæringerne på i alt 81,4 mio. Derudover henvises til den mellemkommunale udligningsordning, som byrådet finder uheldig, ligesom man besværer sig over usikkerhed over indtægten fra selskabsskatterne. Nu ved vi aktuelt, at Ikast-Brande modtager kr. 13,4 mio. som kompensation i udligning. Det er da bedre end ingenting. Vi vil opfordre byrådet til generelt at prioritere anderledes, så folkeskolerne får bedre mulighed for at indfri de mange krav, der er til faglighed, trivsel og resultater. Det vil være godt for både undervisningsmiljø og arbejdsmiljø.

På vegne af tillidsrepræsentanterne for lærere og børnehaveledere på skolerne i Ikast-Brande Kommune.

Erik Thykjær Jensen, fællestillidsrepræsentant /2. næstformand

Helen Sørensen, kredsformand

Herningegnens Lærerforening.