Studieturen går til Vejle

Ældrerådet besøger boliger for ældre

21. maj 2020, 04.00

IKAST-BRANDE På det seneste møde har Ældrerådet besluttet, at årets studietur går til Vejle.

Her vil man besøge Vejle Ældreboligselskab og lade sig inspirere af alternative boformer.

Boligselskabet omfatter to afdelinger, der tilsammen har 98 boliger.

Den første afdeling er placeret nær gågaden og havnen, og her bliver man anvist en bolig af kommunen.

I den anden afdeling skal man ifølge dåbsattesten være fyldt mindst 50 år for at komme i betragtning til en bolig.

Udover medlemmer er Ældrerådet er lokalpolitikerne i Sundheds- og Omsorgsudvalget også inviteret med på studieturen, og et samme er tilfældet med administrative medarbejdere med berøring af ældreområdet i den kommunale forvaltning.

Det er planen, at studieturen skal finde sted i august.

I april var det i øvrigt FN’s internationale Ældredag. Også her skulle emnet have været bofællesskaber for seniorer, men fejringen af dagen er i første omgang udskudt til 1. oktober.