Sådan fordeles udvalgsposterne i Ikast-Brandes nye byråd

Partier og lister har nu fordelt alle udvalgsposter mellem de 23 nye byrådsmedlemmer. Listen er dog først bindende efter byrådsmødet 6. december

Udgivet:01. december 2021, 09.45

Læsetid:3 minutter

De 23 medlemmer af det nyvalgte byråd i Ikast-Brande Kommune for årene 2022 til 2025 har nu fordelt udvalgsposterne mellem sig. Aftalen om fordeling er dog først helt bindende, når der er holdt konstituerende byrådsmøde i december. Foto: Henrik Ole Jensen

Thomas Vang Nielsen
Journalist

2 år siden

IKAST-BRANDE Kun 1 af de 38 udvalgsposter i konstitueringsaftalen blev på valgnatten udfyldt med et konkret navn på et medlem af det nye byråd.

Nu har partier og lister haft tid til at gå i tænkeboks, og derfor kan den genvalgte borgmester, Ib Lauritsen (V), offentliggøre, at der er sat navne på alle 38 felter.

Ib Lauritsen var i øvrigt selv den eneste, der fik sit navn på listen fra starten, og det skyldes, at borgmesteren ifølge Styrelsesloven automatisk bliver formand for det lovpligtige Økonomi- og Planudvalg.

En tidskrævende kabale

Med 23 personer i byrådet er der naturligvis en del, som vil få flere poster.

Det er absolut ikke en let kabale at løse, da de forskellige udvalgsposter skal matches bedst muligt med de enkelte politikeres ambitioner, interesser og placering på partiernes interne ranglister.

22 poster i konstitueringsaftalen var således kun udfyldt med et partibogstav, mens 15 felter var helt blanke, hvilket vil sige, at der på valgnatten hverken var blevet sat personnavn eller partibogstav på.

Men det er nu sket, og listen med poster fordeler sig således:

Økonomi- og planudvalg

Formand er den siddende borgmester:

Ib Lauritsen (V)

Seks menige medlemmer:

Annette Mosegaard (K)

Kasper Pauli Pedersen (S)

H.C. Jørgensen (S)

Palle Høj (V)

Simon Vanggaard (DF)

Lotte Stoltenborg (FL)

Udvalget for klima, natur og bæredygtighed

Formand fra Socialdemokratiet:

Kasper Pauli Pedersen

Næstformand fra Venstre:

Thomas Østergaard

Menige medlemmer:

Andreas Würtz (V)

Inge Dinis (S)

Dina Raabjerg (K)

Udviklings og erhvervsudvalg

Formand fra Dansk Folkeparti:

Simon Vanggaard

Næstformand fra Socialdemokratiet:

H.C. Jørgensen

Menige medlemmer:

Andreas Würtz (V)

Henrik Overgaard (K)

Lotte Stoltenborg (FL)

Børne-, fritid-, og kulturudvalg

Formand fra Konservative:

Annette Mosegaard

Næstformand fra Venstre:

Thomas Østergaard

Menige medlemmer:

Helle Mathiasen (V)

Inge Dinis (S)

Rune Lyager (FL)

Psykiatri-, handicap- og arbejdsmarkedsudvalget

Formand fra Socialdemokratiet:

Birthe Sørensen

Næstformand fra Konservative:

Kirsten York Helms

Menige medlemmer:

Helle Mathiasen (V)

Mustafa Arslan (S)

Bruno Ostenfeldt Jensen (NB)

Ældre-, sundhed- og omsorg

Formand fra Venstre:

Henrik Engedahl

Næstformand fra Dansk Folkeparti:

Mikael Würtz

Tre menige medlemmer:

Lars Lyhne (V)

Søs Philipsen (S)

Annette Øgaard (K)

Børne- og ungeudvalg

En kommune skal også have et lovpligtigt Børne- og ungeudvalg, som blandt andet tager sig af sager om tvangsfjernelser.

Det er i sagens natur ikke et udvalg, der holder pressemøder eller offentliggør referater.

Formand fra Venstre:

Lars Lyhne

Et menigt medlem fra Socialdemokratiet:

Søs Philipsen

Ikast-Brande Spildevand A/S

Formand fra Venstre: Palle Høj

Tre menige medlemmer fra Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Socialdemokratiet:

Mikael Würtz (DF)

Bruno Ostenfeldt Jensen (NB)

Inge Dinis (S)

Intet er helt sikkert endnu

En konstituering indgået på valgnatten eller i dagene derefter er først juridisk bindende, når det nye byråd har sat sig sammen og holdt et konstituerende møde. Her skal det nyvalgte byråd officielt udpege borgmester og viceborgmester samt sætte navne på udvalgsposter.

- Det konstituerede byrådsmøde bliver 6. december, oplyser Ib Lauritsen.

Andre poster afgøres senere

En lang række lokale bestyrelser har også byrådspolitikere som medlemmer. Det er eksempelvis gymnasiet, Idrætsskolerne Ikast og Via University College.

Dertil kommer en del bestyrelsesposter i geografisk mere vidtrækkende selskaber som eksempelvis Erhvervshus Midtjylland, KL’s Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg, Skatteankenævn Midtjylland og Midttrafik.

- De eksterne poster er ikke fordelt endnu, men det gør vi på mødet 6. december, siger Ib Lauritsen.