Dødsfald: Ikasts tidligere borgmester Kjeld Broberg Lind er død

Ikast borgmester gennem 12 år, Kjeld Broberg Lind (V) er død

Udgivet:14. december 2022, 13.08

Læsetid:3 minutter

Tidligere borgmester Kjeld Broberg Lind sov stille ind 13. december. Foto: Kim Kristensen

Laila Kempel
Journalist

10 måneder siden

DØDSFALD Ikasts borgmester gennem 12 år, Kjeld Broberg Lind er død.

Han sov 13. december stille ind på sygehuset i Gødstrup. Han blev 88 år.

Kjeld Broberg Lind var oprindelig nordjyde, men flyttede til Ikast i begyndelsen af 70’erne, hvor han blev tilbudt jobbet som bankdirektør i Danske Banks Ikast-afdelingen.

Direktøren i København havde svært ved at forstå, hvorfor filialen ikke havde væsentlig andel i de mange lånesager i en by, hvor parcelhusene poppede frem som de metervarer, der strøg igennem maskinerne i den fremadstormende tekstilindustri.

Kjeld Broberg Lind fik til opgave at få rettet op på andelen og samtidig lovning på, at han efterfølgende nærmest havde frit valg til at vælge, hvor han ville bo.

Han, hustruen og deres to drenge blev i Ikast. De faldt til og for Broberg Lind var det blandt andet den midtjyske mentalitet om, at vil man noget, så skal man selv gøre arbejdet.

Og det kan man sige, at han formåede. Ved siden af et travlt liv som bankdirektør skabte han sig en politisk karriere.

Først i det daværende Ringkøbing Amtsråd, hvor han blev en del af den såkaldte Ikast-junta sammen med blandt andet socialdemokraten Lise Jørgensen og partikollegaen Knud Munk fra Bording.

Da Ikasts daværende borgmester Thomas Poulsen havde meldt sin afgang, var det en stor overraskelse for de fleste, at Kjeld Broberg Lind blev præsenteret som hans arvtager og spidskandidat på Venstres liste. Et for de fleste Ikast-borgere ubeskrevet politisk blad, selvom han i fire år havde siddet i amtsrådet.

Valgt til borgmester

Han blev ikke bare valgt. Han var også i stand til at sørge for, at Venstre beholdt borgmesterposten i de følgende tre valgperioder. Fra 1990 til 2002 var Broberg Lind borgmester i Ikast Kommune.

I hans regeringstid blev der taget mange store beslutninger. I flæng kan nævnes Bakkehuset som kulturhus, nyt svømmecenter, overdækning af Strøgcentret, etablering af idrætshøjskole, beslutning om motorvej på rute 15, nyt fodboldstadion og grundlæggelsen af FC Midtjylland. Han var med til at trække tætte bånd til naboen mod vest Herning. Det resulterede blandt andet i en ny erhvervspark mellem Hammerum og Ikast: HI-parken.

Men det er nok indenfor kunstnens verden, at Broberg Lind for alvor har sat sit aftryk på Ikast.

Kunstværker

Han formåede at skaffe over 100 kunstværker til byen doneret af Ny Carlsberg Fonden.

Samarbejdet med fonden resulterede i et personlig venskab med bestyrelsesformanden for fonden Hans Edvard Nørregaard-Nielsen, der via Ikast-borgmesteren fik et særdeles godt øje til Ikast.

Han var også med til at indføre reglen om, at der altid afsættes penge til kunst, når Ikast- og i dag Ikast-Brande Kommuner beslutter at afsætte midler på anlægsbudgettet. Det ses blandt andet i glaskunsten i Svømmecentret, og i Strøgcentret. Men også rundt i de offentlige bygninger befinder sig masser af dyrt kunst, som Brobeg Lind har været med til at skaffe til Ikast, uden at det har belastet kommunens budgetter

Bjørn Nørgaard

Blandt andet har kunstneren Bjørn Nørgaard haft et tæt samarbejde med den tidligere Ikast-borgmesteren og er måske derfor rigt repræsenteret overalt i kommunen.

Også i sportens verden har Broberg Lind være engageret, specielt var han interesseret i håndbolden, der for alvor fik gang i sejlene i hans regeringstid. Han var på fornavn med spillerne, fulgte deres kampe tæt på hjemmebane, men rejste også gladelig ud, når de spillede på de europæiske halgulve.

I det hele taget formåede han at skabe kontakter rundt i store dele af Europa og etablerede flere venskabsby-samarbejder i blandt andet Polen, Tjekkiet og Tyskland

Keld Broberg Lind engagerede sig også i bestyrelsesarbejde i det midtjyske og sad blandt andet som formand for Karup Lufthavn. Set i lyset af den aktuelle situation for lufthavnen, så mente han tilbage i 2005, at det var konkurrenceforvriedende at sænke broafgiften men fastholde luftshavnsafgiften.

Kjeld Broberg kæmpede sine sidste leveår med sygdom og sov stille ind på sygehuset i Gødstrup.

Han efterlader sig hustruen gennem 64 år Bente - af de fleste kendt som »Putte« og de to sønner Carsten og Morten, svigerdøtre og fem børnebørn.

Om Kjeld Broberg Lind

Kjeld Broberg Lind født 15. maj 1934 i Skørping

Fhv. bankdirektør og borgmester i Ikast Kommune

1952 Elev i Danske Bank, Aalborg

1962 Fuldmægtig

1965 Bestyrer i bankens Klarup-afdeling

1969 Bestyrer i bankens Østeraa afdeling

1973 Direktør i Danske Bank Ikast

1990 Orlov fra banken – på pension i 1999

1966-1970 Medlem af Romdrup-Klarup Sogneråd

1983-1986 Medlem af Ringkøbing Amtsråd for Venstre

1990-2002 Borgmester Ikast Kommune

Eksempler på tillidsposter:

Venstres bestyrelse i Ikast og en periode som formand

Formand for en række beskyttede institutioner i Ringkøbing Amt

Bestyrelsen Herning Centralsygehus, Idrætshøjskolen i Ikast, Ikast Handelsskole, Karup Lufthavn (en overgang også som formand)

Bestyrelsesformand Ikast Seminariet