Læserbrev om nedknusningsanlæg: Hvor går grænsen?

Udgivet:24. januar 2021, 22.49

Læsetid:2 minutter

Foto: Privatfoto

AF Jakob Schjermer. Vestergade 7b Ejstrupholm

2 år siden

LÆSERBREV Til marts afgøres lokalplanen for nedknusningsanlægget pa° St. Nørlundvej 1. Det samme gør Gludsteds fremtid.

Kære politikere i Ikast-Brande Kommune: Denne sag kræver betænksomhed og rationale.

Det paradoks, som omhandler nedknusningsanlægget, er tydeligt for enhver.

Ikast-Brande er en højtprofileret erhvervskommune, hvor der ønskes gode vilkår for virksomhederne, men samtidig også° en kommune, hvor bosætning og udvikling i landsbyerne vægtes højt.

Vil et nedknusningsanlæg på St. Nørlundvej medføre et mere attraktivt landsbymiljø i Gludsted?

Svaret er NEJ!

Jeg ved, jeg taler på manges vegne, når jeg siger, at problematikken ikke ligger i, at der er erhverv i Gludsted.

Problematikken er, at tung industri ikke på nogen måde skal ligge i områder som Gludsted. Konsekvenserne, såfremt der bliver etableret et nedknusningsanlæg, vil være ødelæggende for Gludsteds udvikling.

Først og fremmest går hovedvejen til St. Nørlundvej gennem Smedebækvej, der i dag også er hovedvejen for de mange børn, som går på° friskolen, samt unge mennesker, der dagligt tager skolebussen til ungdomsuddannelserne i Herning.

Såfremt et nedknusningsanlæg bliver etableret, bliver de mange bløde trafikanter udsat for en stor risiko.

Smedebækvejs bredde udgør cirka HALVDELEN af, hvad to modkørende lastbiler måler i bredden.

Er der så også plads til de mange unge, som SKAL færdes på denne vej?

Gludsted Friskole ligger ligeledes på Smedebækvej, hvor en etablering af nedknusningsanlægget utvivlsomt vil få store konsekvenser for friskolen.

Friskolens værdigrundlag skabes omkring fysiske aktiviteter, og er en vigtig del af skolen.

Vil dette forsat være muligt såfremt der dagligt vil være 25-80 lastbiler, der kører forbi friskolen? Svaret er NEJ!

Gludsted har udviklet sig i flere årtier. Første gang byen mødte modstand, var ved nedlukningen af Gludsted kommunalskole, men Gludsted stod sammen og etablerede friskolen.

Sidenhen har de haft en jernvilje og skabt en attraktiv landsby, hvor udefrakommende ønsker at bosætte sig. Gludsteds mange initiativtagere kæmper dagligt en ihærdig kamp. Frivillige står for driften af købmanden, Gludsted Fodboldgolf og Gludsted sognegård. Ja, det nyeste tiltag er sågar snerydning for byens borgere.

Alt dette udføres af frivillige i Gludsted for at skabe et attraktivt landsbymiljø, som burde være ønskværdigt for Ikast-Brande Kommune.

Men skal en enkelt virksomhed være medvirkende til, at Gludsted ikke længere kan tiltrække nye borgere, og samtidig være altødelæggende for det nuværende landsbymiljø? Svaret er NEJ!

Gludsted står endnu engang sammen. Det talte sit tydelige sprog på borgermødet i Hampen, hvor 130 borgere fra Gludsted og opland var mødt ind, samt at der for nyligt er blevet indsendt 33 høringssvar.

Så° kære politikere, tænk jer om, og vis jer som en borgervenlig kommune, og lad Gludsted, som skal tage konsekvensen, blive hørt.