Læserbrev: De socialt udsatte, gør vi det godt nok?

27. september 2021, 12.22

Jens Erik Skals. Foto: Privatfoto

LÆSERBREV Antallet af socialt udsatte er stigende. Det viser forskellige undersøgelser. Det gode liv skal være for alle. KD sætter fokus på mennesker før systemet. Uanset hvem man er, er det vigtigt, at alle bliver mødt med respekt og værdighed.

- Middellevetiden for socialt udsatte er cirka 20 år lavere end gennemsnitsdanskerens. Ulighed i sundhed handler både om den mentale og fysiske sundhed. Social ulighed i sundhed indtræffer fordi nogle grupper af mennesker systematisk har en større risiko for at blive syge, og for at dårligt helbred og trivsel får stor betydning for deres livsmuligheder.

Ovenstående er et citat fra Ikast-Brande kommunes hjemmeside. Men gør vi tilstrækkeligt? Ydes der kommunalt en tilstrækkelig indsats for at hjælpe socialt udsatte - familier som enlige?

Ikast-Brande kommune er en af tre kommuner som er mental frikommune, og kan se bort fra §50. Det betyder, at der skal være mere tid til udsatte børn og familier og mindre tid med dokumentation. Det var målet med dette frikommuneforsøg. Er det lykkedes for Ikast-Brande kommune?

Udsatte familier føler ofte, at de kastes rundt i det kommunale system. Mange familier med overførselsindkomst mærker, at det er svært at få økonomien til at hænge sammen. Krav og forventninger og en uafklaret situation er kendetegnende for mange af de udsatte. Endelig føler udsatte det modsatte af tillid fra systemet – nemlig skepsis og kontrol. En mental frikommune skal betyde, at socialrådgiverne og sagsbehandlere kommer hurtigere og bedre ind i sagerne, og at en tættere relation til familierne skabes med en større forståelse for deres udfordringer og ressourcer. I KD mener vi, at der skal prioriteres på disse områder. Der skal være en tydelig forbedring for familier og enlige, så netop det enkelte menneske kommer før systemet.

I Ikast-Brande kommune er der frivillige, som gør en stor indsats for at støtte op om og hjælpe medborgere, som har det hårdt og som tydeligt har et svært liv. Engagerede i forskellige organisationer og foreninger yder en kæmpe indsats. Ikast-Brande kommune tilbyder rådgivning og støtte bl.a. via Familiehuset. Der ydes kommunalt støtte til organisationer og foreninger som arbejder med socialt udsatte. Men er det tilstrækkeligt?

I KD prioriterer vi, at der inden for boligområdet, inden for sundhedsområdet, men også inden for erhvervsområdet gøres en større og hurtigere indsats for socialt udsatte. Den opsøgende indsats skal styrkes med omsorgspersoner, som knyttes til bestemte områder og udsatte. Afgørende for det gode liv for udsatte er at samarbejdet mellem jobcenteret og sagsbehandlere intensiveres, og at der er fokus på indkomstafklaring. Frivillighedscenteret koordinerer og yder en stor indsats, men støtten til frivillige i organisationer og foreninger skal styrkes.