Vision for Ikast-Brande: Få 500 på arbejdsmarkedet igen

Jens Poulsen, DK Company udfordrer byrådet - og vil skabe en win-win for kommune og erhvervsliv - med en »gevinst« på 60 millioner

16. november 2017, 12.49

Kaffesnak på DK Company - med direktør Jens Poulsen i midten omgivet af Annette Mosegaard (K) og Frank H. Sørensen (S) Foto: STeen Hebsgaard

VALG Alle taler om velfærd. Alle taler om, at der ingen indtægter er.

Kommunerne - heriblandt Ikast-Brande - er udfordret på dette paradoks.

Samtidig med at 4000-5000 er uden for arbejdsmarkedet og forsørges af det offentlige.

I den verserende valgdebat er tallet 1500 dukket. 1500 af disse 5000 borgere, som måske har et potentiale for at komme på arbejdsmarkedet under en eller anden form, få et liv og ny ståsted i tilværelsen - samtidig med at kommunen kunne spare masser af penge. Og dermed skabe mere velfærd.

Så enkelt er det ikke.

Og så måske alligevel?

CEO på DK Company, den succesrige erhvervsmand, Jens Poulsen, har - som han selv siger - ikke nogen politisk farve i en verserende valgkamp, og han udfordrer gerne de politiske kredse på sine holdninger og ideer og inviterer gerne til en kaffesnak om sine og erhvervslivets synspunkter.

Et sådant møde var Mediehuset til forleden, hvor deltagerne var Annette Mosegaard (K) og Frank H. Sørensen (S) - to af spidskandidaterne.

Venstres Ib Lauritsen kunne for så vidt ligeså godt have været der - men var forhindret.

Og der bliver lyttet til Jens Poulsen, hvis firma, DK Company, for nylig var nomineret til en flot CSR-pris på baggrund af virksomhedens sociale ansvarlighed og bestræbelser på at få folk, der er sat uden for arbejdsmarkdet, ind i et arbejdsliv igen.

Fælles forståelse

Lad os lige tage socialdemokraten først:

- Vi har en fælles forståelse af denne udfordring. Og vi har en fælles forståelse for, at erhvervslivet sikrer brød på bordet og penge til velfærd. DK Company er et eksempel på en virksomhed, der tager sit sociale ansvar alvorligt. Og faktum er, at kan vi få nogen af dem i arbejde, som Jens har været dygtig til, har vi midler til noget andet i kommunen, siger Frank H. Sørensen.

Og i den konservative lejr:

- Vi har brug for, at flere virksomheder byder ind på den sociale dimension. Vi har alt for mange, som ikke kan tage et ordinært job men alligevel kan byde ind med noget. Hvordan kan vi rumme dem, der aldrig kommer til at tjene en mindsteløn? Her skal kommune og erhvervsliv stå sammen. Vi er ved at skabe et A- og B-hold i Danmark, og det skal vi have sat en stopper for, siger Annette Mosegaard.

Og begge politikere har konstateret, at man på den politiske arena ofte siger det samme - bare med forskellige ord - uanset partifarve.

Løsning på tværs

Og så til erhvervsmanden med masser af succes i rygsækken:

- I politik skal man kunne tælle til et flertal - og jeg er politisk farveblind i denne periode og fuldstændig neutral. Jeg vil bare gerne byde ind med ideer og holdninger til, hvordan vi sammen kan flytte noget og gøre noget godt for kommunen, siger Jens Poulsen.

- Jeg erkender, at jeg ikke har talt så meget med Frank før - men det er vigtigt at have Socialdemokratiet med, for en del af løsningen er også at have fagforeningerne med på ideen. Det er ikke en kamp mellem rød og blå blok, men en vision om at finde fælles løsninger på tværs af partierne.

Jens Poulsen er meget tilfreds med virksomhedens nominering til den sociale ansvarlighedspris.

- Hos os er det såmænd bare et spørgsmål om det, vi kalder medmenneskelig behandling, og jeg oplevede i forbindelse med prisoverrækkelsen forleden, at Ikast-Brande blev nævnt mindst 15 gange fra talerstolen. Vi har gjort os bemærket rundt omkring i landet. Jeg har stor ros til byrådet for arbejdet gennem mange år og til Carsten Kissmeyers ledelse som borgmester. Der har været og er mange supergode tanker og ideer i kommunen. Vi har vundet mange erhvervspriser. Men vi har også nu en forpligtelse til ikke at bruge det som en sovepude men være innovative og nytænkende og vurdere, hvad vi kan gøre bedre og hvordan vi kommer videre. Hvordan vi kan udvide rammerne for, hvad man gøre.

Timeløn på 60 kroner?

Og her er Jens Poulsens »enkle« løsning:

- Lad os tage det helt konkret. Hvis kommunen hver måned skal betale en check til 4000-5000 borgere, er det rigtig mange penge. Mit spørgsmål omkring disse mange borgere er: Hvis man ikke er mindstelønnen på 104 kroner i timen værd, hvad gør man så med sit liv og det arbejdsliv, man ikke har?

- Man kan snakke jobgaranti. Men det er en drømmeverden. Efter en støtteperiode stopper det - og så står man i samme situation. Man får ikke flyttet folk fra passiv forsørgelse til et aktivt arbejdsliv på tre måneder. Det kan tage måske et eller to år. Måske skulle man tale om lærlinge-uddannelse for ufaglærte, hvor det man står i lære til er ... at møde til tiden, stå op om morgenen, tilpasse sig arbejdsmarkedet.

- På vores virksomhed har vi en række jobs, der ofte varetages af unge. En timeløn på 60 kroner i timen svarer til en 16-årigs løn. Jeg kunne ligeså godt bruge nogle af dem uden for arbejdsmarkedet i en periode og lære dem op til livet og til arbejdsmarkedet med 60 kroner i timen. Det kan være papkasser, der skal slås sammen, udendørs arealer der skal passes. Det kan være få timer eller flere timer om ugen. Der er mange funktioner i vores virksomheder, som vi undlader at få udført, fordi det koster 104 kroner i timen. Kan vi skabe et scenarie, hvor 500 af borgerne uden for arbejdsmarkedet med en timeløn på 60 kroner i timen kunne få en fod inden for - og i sidste ende et bedre liv - kunne kommunen spare 60 millioner om året. Det er da en slat penge, der kan bruges på velfærd. Og på den måde kan vi skabe en win-win for både kommune, erhvervslivet ... og det enkelte menneske, som får en chance, en ny mulighed.

- Du har altså reelt en større chance for med tiden at få et normalt arbejde en dag, hvis du i en periode arbejder for 60 kroner i timen - end i dag, hvor man er lukket helt ude.

Mange udfordringer

Ideen modtages med begejstring ved dette kaffemøde.

Der kan være mange udfordringer i den, men det er værd at arbejde videre med, siger Frank H. Sørensen.

- Vi har jo i dag en række ordninger, der skal forsøge at få folk i job, men vi må erkende, at det er svært at formidle til erhvervslivet. Og det er komplicerede regler, som mange har svært ved at forstå. Vi skal være bedre til at forenkle disse regler og formidle dem til erhvervslivet, siger Frank Sørensen, der meget gerne vil gå videre med Jens Poulsens ideer.

Jens Poulsen vurderer også, at de samarbejdsmuligheder, der rent faktisk findes i dag, ikke udnyttes godt nok, og at der er plads til forbedring.

- Vi er en dygtig erhvervskommune. Vi er kendt for, at der ikke er langt mellem erhvervsliv og kommune. Vi har en forpligtelse til at være foregangskommune, lave fyrtårne og gå foran, når det handler om at folk ind på arbejdsmarkedet igen. Vi skal bare finde de 20 virksomheder, der vil være med til at skabe et nyt alternativt arbejdsmarked, siger DK Companys direktør, der tilføjer, at man naturligvis skal arbejde med kvoter for de 60 kroners-lønnede, så der ikke opstår konkurrence-forvridning.

Frank Sørensen: - Det skal i givet fald munde ud i lokale trepartsforhandlinger. For selvfølgelig skal fagforeningerne være med på ideen. Men det tror jeg, de er. Vi har jo alle oplevet, hvordan folk modnes og vokser med at få et arbejde og er med i et arbejdsfællesskab.

Godt med dialog

- Jeg tager gerne kaffemøder med politikerne. Det er jo ved en dialog, man kommer længst,. Vi skal have alle partier med. Kommunen skal i langt højere grad invitere det erhvervsliv indenfor, som de selv mener er så vigtig en del af kommunen. Vi er begunstiget af store virksomheder i kommuner med masser af kompetence.

- Lad os ryste posen sammen og skabe en ny trend, som kan sprede sig landspolitisk, siger Jens Poulsen, der hermed har kastet en ide på bordet - som garanteret vil få politisk bevågenhed i det nye byråd.

Venstre også positiv

Vi har bedt Ib Lauritsen (V), som ikke kunne være til stede ved mødet, om en kommentar.

Også han ser positivt på de tanker, der kommer fra erhvervslivet og Jens Poulsen.

- Kommunen og arbejdsmarkedet er udfordret af, at for mange mennesker har et passivt liv i forhold til arbejdsmarkedet. Det er skidt for dem, for kommunen og for samfundet, siger Ib Lauritsen, der er glad for de tiltag, som visse virksomheder har taget med social ansvarlighed.

Ud over DK Company er det eksempelvis Keldsen Småkager i Nørre Snede, der har fået en integrationspris, og Elite Miljø, som vandt den CSR-pris, DK Company var nomineret til.

- Vi arbejder på andre felter, blandt inden for landbruget, med at lave noget tilsvarende som Elite Miljø. Og hvis der er andre, der har gode vinkler på noget, som kan hjælpe på denne dagsorden, vil jeg gerne være med til at undersøge mulighederne, siger Venstres spidskandidat.

Ib Lauritsen (V): Jeg vil gerne være med til at undersøge mulighederne. ?Foto Steen Hebsgaard