Arkitekterne havde ikke prøvet at bygge en kirke før

20. november 2019, 09.58

Anne Marie Hansen, formand for Fonnesbæk Kirkes byggeudvalg. Foto: Privatfoto

Jubilæum Det er ikke til at forstå, at der er gået 25 år siden, vi i Ikast Menighedsråd holdt møde efter møde for at beslutte, hvordan Fonnesbæk kirke skulle være.

Der skulle tages stilling ned i mindste detalje. Nogle gange måtte vi tage de sene aftentimer i brug for at få de sidste beslutninger taget. Jeg mindes med glæde det fantastiske samarbejde, der dengang var i byggeudvalget mellem Svend Vestergaard, Christen Østergaard, Per Damgaard og mig.

Udfordringerne var mange og samarbejdet med arkitekterne var udfordret af, at de ikke havde bygget kirker før og at budgettet skulle holdes. De 32 mio. måtte ikke overskrides og hver gang, der skulle bruges ekstra penge, måtte der spares andre steder. Arkitekten Ove Neumann undrede sig over at budgettet også indeholdt inventar, det havde han ikke tidligere været udsat for i forbindelse med byggerier, men vores budget indeholdt alt. - Og det lykkedes os at holde det.

Vi besluttede at grundstenen skulle være en kvadersten fra den gamle Ikast kirke, men hvem skulle lægge den ned? Skulle det være biskoppen, præsten, byggeudvalget eller en fra menigheden. Vi drøftede det et stykke tid, og løsningen kom, da det blev foreslået at dele den i 4 stykker, så alle kunne nedlægge en sten. Samtidig blev den en udsmykning, der dannede et kors og kan ses bagved prædikestolen.

En af udfordringerne var også, da døbefonten var revnet. Vi valgte at sætte den op, så vi kunne se, at det var vandet, der havde sprængt granitten. Det var biskoppen umiddelbart ikke enig med os i og sagde, at man ikke kunne have en døbefont, der var gået i stykker. Til indvielsen havde han ændret mening og roste døbefonten. Han henviste bl.a. til, at vi mennesker må komme til Gud, også selv om vi er gået i stykker.

Under byggeriet blev selve den ydre form ofte kommenteret. På et tidspunkt var jeg ude at køre med min datter på 9 år. Vi kom forbi en foderstof med 2 store kornsiloer, hvortil min datter spurgte: "Hvad er det for en kirke?" Jo, det kommer an på med hvilke øjne man ser.

Minderne fra den tid er mange og alle arbejdstimerne var helt sikkert givet godt ud. Jeg glædes altid over at kirken bliver brugt flittigt af mange både til gudstjenester og til forskellige aktiviteter. Det er dejligt at opleve, at kirken også tiltrækker folk fra andre sogne, fordi den er så smuk og har så gode faciliteter både ude og inde. Mange brudepar har fået taget billeder ved søen og glædet sig over den smukke kirkegård.

Jeg vil ønske Guds velsignelse over Fonnesbæk kirke i årene fremover.