Nyt beskæftigelsesprojekt: Motivation af langtidsledige og forretningsudvikling under samme tag

En gruppe langtidsledige er motiverede deltagere, mens virksomheden, Stea i Engesvang, glæder sig over den professionelle virksomhedssparring, som er del af et beskæftigelsesprojekt i Ikast-Brande Kommune med Den Sociale Kapitalfond i ryggen

Udgivet:27. juni 2020, 18.05

Læsetid:4 minutter

Den første del af beskæftigelsesprojektet er godt i gang, og gruppen på syv langtidsledige er rystet sammen til en stærk enhed. De glæder sig til for alvor at blive en del af arbejdet på Stea. Fra højre er det Mike Dalgaard, Christianshede, Kian Diaggo, Ikast og projektleder Lotte Stærmose. Foto: Jette Aaes

Jette Aaes
Egnsredaktør| jaj@ikastavis.dk

3 år siden

ARBEJDSMARKEDET - Vi glæder os helt vildt til, at vi skal i gang med at arbejde »rigtigt« inde i virksomheden, og flere af os håber, at vi kan få ekstra arbejdsdage eller bare flere timer.

Begejstringen er ikke til at tage fejl af.

Ordene fra Jacob Simonsen får flere nik hele vejen rundt om bordet som accept på, at han taler på vegne af gruppen.

Vi befinder os i et lokale hos en af nordens førende leverandører af træemballage, Stea i Engesvang. Her indledte Jacob Simonsen fra Ikast og syv øvrige langtidsledige med psykiske udfordringer fra Ikast-Brande Kommune en ny type beskæftigelsesprojekt i januar.

De otte deltagere er udvalgt som deltagere i projektet, der fungerer som et udviklingsforløb over 12 måneder og med målsætningen, at så mange af dem som muligt efterfølgende kan fortsætte i et fast job hos Stea.

Som noget unikt handler projektet, der er etableret i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond, om gensidig udvikling. Det betyder, at der i projektforløbet indgår en professionel sparring omkring forretningsudvikling for den deltagende virksomhed, Stea.

Et heldigt ledigt lokale

I løbet af de første seks måneder møder projektdeltagerne, der alle har været udenfor arbejdsmarkedet i længere perioder, ind cirka ti timer om ugen fordelt over to dage. Gennem målrettede personlige og gruppebaserede opgaver er det målsætningen at udvikle deltagerne i forhold til sociale og faglige kompetencer, inden de i de sidste seks måneder skal indgå i konkrete jobs i produktionen hos Stea.

- Vi er heldige, at Stea havde et ledigt lokale, vi kan bruge i den første del af projektet. Udover den personlige udvikling bliver deltagerne trygge i forhold til omgivelserne, kollegerne og arbejdsopgaver, inden de skal i gang med arbejdet i virksomheden. Det er en stor fordel for alle parter, siger projektleder Lotte Stærmose, der sammen med en kollega fra den socialøkonomiske virksomhed FlexFabrikken står for det indledende seks-måneders forløb for deltagerne.

En god enhed

Og selv om corona har givet udfordringer i forhold til fysisk fremmøde, trives deltagerne allerede i hinandens selskab. De glæder sig over, at de nu igen fysisk må komme i gruppelokalet indrettet i det ledige kontorlokale på Stea.

- Vi blev hurtigt en god enhed i gruppen. Vi er gode til at rose hinanden, og vi hjælper med at holde hinanden oppe. Hvis man har en dårlig dag, spotter de andre det hurtigt og hjælper med at holde én oppe. Det betyder blandt andet, at flere af os er blevet meget mere åbne mod omverden af at deltage, siger en af deltagerne Kian Diaggo, Ikast.

- Jeg har fået meget mere struktur i min hverdag. Jeg står op, fordi jeg ved, at de andre regner med mig, siger Jacob Simonsen.

Udover personlige udviklingssamtaler laver gruppen også konkret småopgaver. I øjeblikket arbejder de med at skabe havemøbler ud af gamle paller fra Steas lager.

Samtidig betyder udviklingen, at deltagerne ser frem til, at de fra august er klar og skal begynde i jobs i Stea.

- Det bliver så fedt at komme rigtigt i gang, siger Jacob Simonsen.

Hos Stea glæder forretningsudvikler Andreas B. Rasmussen sig over den positive start processen har fået.

Fundamentet for projektet er Den Sociale Kapitalfond, der blev etableret i 2011 af den private investor Jannick Johansen og TrygFonden. Fonden investerer i små og mellemstore fortrinsvis danske virksomheder med et særligt potentiale for at vækste - og med muligheder for at skabe nye muligheder for udsatte mennesker eller udsatte lokalområder.

Udfordret og inspireret

Fonden er den første af sin art i Danmark, der både skal skabe afkast for investorerne og social vækst.

Som del af projektet stiller Den Sociale Kapitalfond erfarne konsulenter i forretningsudvikling til rådighed for Stea i projektperioden.

- At tage sociale hensyn ligger i Steas dna, og det har vi arbejdet med på flere områder gennem årene. I dette projekt så vi potentialet i udvikling for både udsatte mennesker og for vores virksomhed. Vi har allerede haft sparring fra særdeles kompetente konsulenter, som har udfordret og inspireret os til udvikling på en række forretningsmæssige områder. Forretningsudviklingskonsulenter er isoleret set en stor investering for en virksomhed, så det er absolut en ekstra motivationsfaktor for os, siger Andreas B. Rasmussen.

- Vi glæder os over, at projektdeltagerne på trods af coronaudfordringer er faldet så godt til, og for os er det også en stor fordel, at de har så forholdvis et godt kendskab til vores virksomhed og flere af vores medarbejdere, inden de begynder i jobs til august, siger Andreas B. Rasmussen.

Hos deltagerne i projektlokalet umiddelbart ved siden af Steas lager er både udsigten til projektjob og potentialet en vigtig motivationsfaktor:

- Der kan være mulighed for, at vi kan få en fast aftale med Stea, hvis projektperioden forløber godt. Det vil være så stort for mig - og for mange af de andre, hvis det lykkes, siger Jacob Simonsen.

Kian Diaggo (t.v.) og Mike Dalgaard glæder sig over foreløbigt at have fået udfordringer og fællesskab under projektet på Stea i Engesvang. Foto: Jette Aaes
Andreas B. Rasmussen, business developer, Stea. Foto: Jette Aaes