Klimadigt og læserbrev: Os var alt givet

Kurt Lauridsen har indsendt følgende »klimadigt« og dertilhørende læserbrev til Ikast Avis

10. september 2021, 06.16

LÆSERBREV Vi fik en klode med fugleliv

Træer, buske, græs og siv

Den rene jord hvor alt kunne gro

Naturens lyde og stilhedens ro

Det rene vand og klare luft

Vi glemte bare sund fornuft

Vi nød naturen, men inden længe

Ville vi veksle naturen om til penge

Vi slagter naturen og får købekraft

Tænk på Biodiversiteten som noget vi har haft

Men motorveje giver bilen fart

130km/t er fandme rart

Tid er penge og penge godt

Til større bil og hus som et slot

Vi vil have og købe og eje nu

Har valg konsekvenser? Hvad tænker du?

Tsunami, tornadoer og smeltene indlandsis.

Medens vi laller rundt i ignoranternes dis

Nogle lande brænder andre drukner i regn

Men jeg lukker øjnene for alle advarselstegn

Skulle jeg ændre adfærd og gøre noget andet.

Ja ja ja isen smelter og så stiger vandet

Jeg gider da ikke tænke på folk i andre lande

De må da lærer at svømme og træde vande.

Jeg ved det godt, men begrænsninger er ikke lige mig.

Jeg lader som ingenting og kigger den anden vej.

Naturen skal bruges som vejen til materialisme.

Jeg vil ikke begrænses jeg har lov til egoisme.

Jeg ser ingen klimaproblemer, jeg har taget skyklapper på.

Giv mig så den motorvej, Jeg har meget jeg skal nå.

Statsstøttet forurening, eller som vi plejer at kalde det »kørselsfradrag«, er en naturlig tankegang for danske bilister. Det er de folkevalgte, der har bestemt, at man skal have denne økonomiske støtte, når man kører i bil. Det er også de folkevalgte, der bestemmer, at der skal bygges flere motorveje. Senest Hærvejsmotorvejen.

Hærvejsmotorvejen er et romantisk og hyggeligt navn til en så massiv forureningskilde. Man ved, at en strækning der ændres fra hovedvej til motorvej giver 50 procent mere trafik. Man ved også, at en hastighedsforøgelse fra 80k kilometer i timen til 120 kilometer i timen ligeledes øger CO2 udslippet med 50 procent. Det betyder, at en Hærvejsmotorvej mere end fordobler CO2 udslippet i forhold til den nuværende A13 hovedvej.

Hvem tænker på klimatiltag? Det er åbenbart ikke de folkevalgte! Der er en bred opbakning omkring motorvejsforslaget på Christiansborg og samtidig kæmper kommunalpolitikerne om at tage æren for, at motorvejen netop kommer i deres kommune. Så når verden brænder eller skylles væk af regn, når klimaproblemer giver tørkeområder, tornadoer og iskappen smelter, ja, så er det dig som enkeltperson, der skal bære byrden. Dem, vi har valgt, har fralagt sig ethvert ansvar for den globale klimakrise. De tænker kun lokalt.