Netværk på tværs: National kamp for levende bymidter

Den lokale netværksorganisation Vores Ikast henter inspiration i det nationale netværk Citychefer

19. september 2020, 07.00

Fra netværket af danske citychefers seneste møde i Fredericia. Foto: Privat

MIDTBYUDVIKLING Hvordan sikrer man fremtidens handelsbyer i Danmark, hvordan binder man en by sammen, når nye bydele opstår og hvordan tackler man globale og lokale udfordringer, så handelsbyerne består.

Det var blandt emnerne, da det nationale netværk Citychefer forleden mødtes i Fredericia. Fra Ikast er både citychef Jan Birk Knudsen og udviklingschef Julia Thaarup Johansen del af netværket, som også netop er godkendt af Erhvervsministeriet som et sparringsorgan i ministeriets “Partnerskab for levende bymidter”.

Ønsker at spille en rolle

- Vi er stolte over, at netværket er inviteret ind i det partnerskab, siger netværksfacilitator Heidi Svane, Citychefer.

- Citychefer ønsker at spille en stor rolle i at sikre levende handelsbyer i fremtiden, og vi har allerede mange gode bud på, hvordan vi kan skabe bedre rammevilkår for vækst til handelslivet og stærkere samarbejde på tværs af aktører. Særligt i forbindelse med corona har netværket oplevet, hvor stor en katalysator for vækst det er at arbejde sammen byer imellem og dele erfaringer – derfor håber vi også at kunne bringe mange af disse erfaringer ind i partnerskabet fra 41 handelsbyer, som dækker over 4000 medlemmer, siger Heidi Svane.

I Fredericia forleden satte indlægsholdere som direktøren for Lokale og Anlægsfonden, Esben Danielsen, centermanager i ejendomsadministrationsselskabet DEAS Lotte Vestergaard og Fredericias Borgmester Jacob Bjerregaard (S) strøm til debat og videndeling.

Inspiration fra Fredericia

- Vi har i byrådet fokus på at skabe sammenhæng og dynamik mellem bymidten og Kanalbyen, men også mellem bymidten og de øvrige udviklingsprojekter i byen, sagde Jacob Bjerregaard efter netværksmødet.

- Derudover skal vi i byrådet naturligvis være med til at skabe de bedste rammer for at drive detailhandel og oplevelser i Fredericia. Fredericia har de senere år gennemgået en gennemgribende positiv forandring, og denne understøtter vi nu for at styrke nutidens, men også fremtidens handelsby. Vi har nedsat et byforum, der både skal imødegå den stigende nethandel og fastholde en attraktiv bymidte med fokus på videre udvikling. I denne sammenhæng er det derfor altid frugtbart at høre, hvad andre byer med lignende problemstillinger gør,” sagde Jacob Bjerregaard.

Mulighed for outputs

Helt på linje med Fredericia-borgmesteren var både Vores Ikast-chefen Jan Birk Knudsen og Julia Thaarup Johansen:

- Netværket giver os viden, vi kan bruge lokalt. Det er vigtigt, at vi arbejder både på de strategiske og jordnære flader, når vi ser ind i fremtidens bymidte. Samtidig får vi mulighed for gode outputs. Vores Ikast og Ikast Bymidte vil sammen med Ikast-Brande Kommune og byens virksomheder arbejde benhårdt på at styrke og fastholde Ikast som en handelsby i 2030, siger Jan Birk Knudsen.