Bygning forsvinder

Kommunen har købt tidligere brugs for at rive den ned

Udgivet:31. januar 2023, 14.00

Læsetid:1 minut

Adskillige trafikanter har gennem årene spottet den faldefærdige brugsbygning i Krondal. Nu bliver den snart revet ned. Foto: Flemming Thulstrup

Flemming Thulstrup
Journalist

8 måneder siden

NEDRIVNING For godt 40 år siden mistede Krondal sin købmandsforretning, og om føje tid bliver beviset på, at det lille lokalsamfund i fordoms tid også havde en brugs, fuldstændig fjernet.

Ikast-Brande Kommune har erhvervet bygningen på Horsensvej 59, der gennem de seneste år har været i almindeligt forfald. Bygningen har gennem en årrække blandt andet været ejet af navnkundige Låsby-Svendsen, og blandt andet det ejerskab har ikke gjort noget godt for vedligeholdelsen af bygningen, der kan skrive sin historie tilbage til 1911.

Kommunen har overtaget ejendommen på tvangsauktion med det formål at rive den ned. Det vil ske i nær fremtid. Den gamle brugsejendom kostede i øvrigt 90.000 kroner.

I forrige byrådsperiode havde Ikast-Brande Kommune nedsat en boliggruppe, der bestod af medlemmer af økonomi- og planudvalget. Desuden var der tilknyttet administrative repræsentanter med viden om byggeri og ejendomme.

I denne byrådsperiode er boliggruppens opgave imidlertid overgået til udviklings- og erhvervsudvalget, der nu har til opgave at spotte ejendomme, som verden og kommunen vil være tjent med forsvinder.

Tilbage i 2021 afsatte byrådet en million kroner til nedrivning af ejendomme. Der er nu næsten halvdelen tilbage af denne pulje.

Opgaven for udviklings- og erhvervsudvalgets medlemmer er i den forbindelse at varetage opgaverne i forhold til byfornyelseslovens kapitel ni, og disse opgaver er mere udførligt beskrevet i »Retningslinjer for fremme af bygnings- og sundhedsmæssig forsvarlige ejendomme og forskønnelse af by- og landområder«.

Med andre ord - udvalget har fået pålagt at sikre en vis boligstandard for borgerne i Ikast-Brande Kommune ved at fjerne de værste bygninger.

Læs også
Gammel brugsbygning skal rives ned Gammel brugsbygning skal rives ned
Læs også
Gammel brugsbygning skal rives ned