Nyt erhvervsområde ved Pårup godkendt

Etableringen af det nye Erhvervsområde Pårup Vest er nu forbi høringsfasen, og snart skal den første adgangsvej anlægges

Udgivet:24. maj 2018, 11.57

Læsetid:1 minut

Den nye vej ind i Erhvervsområde Pårup Vest er markeret med rødt. ?Illustration: Ikast-Brande Kommune

Thomas Vang Nielsen
Journalist

5 år siden

Pårup En ny udstykning til erhverv vest for Pårup er nået et stort skridt nærmere. Siden 14. februar har lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen været i høring.

Den fase er nu ovre, og ingen af de seks høringssvar er af kaliber, der forsinker projektet.

Dermed kunne byrådet på sit seneste møde godkende, at udstykningsprojektet fortsætter. Det omfatter blandt andet opkøb af en ejendom, der ligger i området.

- Det er den her sag, der efterfølgende danner baggrund for, at vi kan foretage en ekspropriation, fortalte borgmester Ib Boye Lauritsen (V), da han fremlagde sagen i byrådssalen.

Ingen andre politikere havde noget at bemærke, så punktet blev enstemmigt vedtaget.

550 meter vej skal anlægges

Det samme blev et efterfølgende punkt, der handler om vejadgang til området.

Næste skridt er nemlig at anlægge en vej ind i den nye udstykning, så kommende beboere kan komme ind til matriklerne og komme i gang med at bygge.

Første etape af byggemodningen er en 550 meter lang sidevej til Juuls Vej, samt et kanaliseringsanlæg hvor de to veje mødes.

Det koster en éngangsudgift på 7.800.000 kroner. Pengene er allerede afsat på budgettet for en del år siden, dengang Juuls Vej blev etableret.

Dertil kommer en årlig vedligeholdelsesudgift til det nye vejstykke på 66.000 kroner.

Tidsplanen siger, at kommunen allerede har fået styr på detailprojekteringen, så i løbet af maj og juni laves udbudsmaterialet.

Licitationen kører i uge 26, og det forventes, at vejen kan anlægges i perioden juli til september.