Kære byråd i Ikast-Brande; Vi taber næste generation på gulvet, hvis I skærer i sundhedspleje

Udgivet:26. november 2022, 11.10

Læsetid:2 minutter

Hanne Holst Long. Foto: PR-foto

Af Hanne Holst Long kredsnæstformand, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland

6 måneder siden

BESPARELSER Sundhedsplejerskerne i Ikast-Brande råbte i et debatindlæg i Herning Folkeblad vagt i gevær.

Fordi byrådet har lagt op til nedlæggelse af Klinik for børn og unge med overvægt, præcis som sundhedssamtalen i 4. klasse også skal skæres væk. Det betyder sundhedsplejerskerne i kommunen kun ser børnene i 0. og 8. klasse.

Ikke alene er det stik mod Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil også ødelægge det gode setup Ikast-Brande Kommune i dag har. Et tilbud til kommunens børn og unge mange andre kommuner lader sig inspirere af. Fordi det virker. Og fordi al forskning peger på, at forebyggelse er og bliver både bedre og billigere på den lange bane.

Hvis spareplanen gennemføres, vil det også have negative konsekvenser for arbejdet med at forbedre de unges mentale helbred. Et arbejde, der er vigtigere end nogensinde i en tid, hvor flere og flere unge mistrives. Skæres samtalen i 4. klasse væk vil muligheden for tidlig opsporing og indsats blive forringet markant. Derfor kan de besparelser, byrådet i Ikast-Brande netop nu er ved at finde omkring kommunens sundhedsplejersker vise sig at blive en stor udgift i årene der kommer.

I det netop overståede folketingsvalg hørte vi igen og igen, hvordan der skal gøres noget ved børn og unges mistrivsel og manglende fysisk aktivitet. Jeg antager, at man også i byrådet i Ikast-Brande følger de landspolitiske tendenser. Særligt fordi det her handler om at give næste generation af samfundsborgere en god og sund start på livet.

Såvel mentalt som fysisk.

Tidligere på måneden kunne man i Nordjyske Stiftstidende læse en skræmmende historie.

En historie med fokus på den tiltagende del af børn- og unge i vores samfund, der lider af svær overvægt.

Afdelingslæge Charlotte Nørkjær Eggertsen fra Børne- og Ungeafdelingen på Aalborg Universitetshospital udtalte følgende.

- Vi ser fire-årige børn med fedtlever, otte-årige børn med for højt kolesteroltal og teenagere med forhøjet blodtryk og begyndende tegn på diabetes type-2. Det er en skræmmende udvikling, og jeg er dybt bekymret for, hvad der vil ske de kommende år, forklarer Charlotte Nørkjær Eggertsen.

Så kære politikere. Jeg er helt med på, at et budget skal hænge sammen og indtægter matche udgifter. Men af og til skal man også turde kigge fremad, investere i de borgere, der i fremtiden skal betale skat og drive samfundet videre. Det er faktisk jeres pligt. At fjerne besparelserne på kommunens dygtige og kompetente sundhedsplejersker er ikke alene i god tråd med de landspolitiske opfordringer om fokus på børn og unges trivsel. Det er en decideret god investering i kommunens egen fremtid. Både menneskeligt og økonomisk.