Brande fjernes fra morgen-køreplan: Christiansborg-politikere går ind i sag om aflyste tog

Venstres Kristian Jensen går nu ind i sagen om morgentogene, der i næste måned aflyses. På linje med Hans Kristian Skibby (DF) har han netop stillet spørgsmål til transportsministeren

Udgivet:05. december 2020, 12.00

Læsetid:2 minutter

To morgenafgange fra Brande forsvinder, når Arriva overtager togdriften mellem Struer og Vejle 13. december. På baggrund af henvendelser fra både elever på ungdomsuddannelserne og folk, der skal møde på arbejde, stiller flere politikere nu spørgsmål til transportministeren i sagen. Foto: Privatfoto

Jette Aaes
Egnsredaktør| jaj@ikastavis.dk

BRANDE Flere af morgenpendlerne i Brande fik forleden morgenkaffen i den helt gale hals, da de læste nyheden om, at flere morgenafgange fra Brande bliver aflyst, når Arriva 13. december overtager togdriften mellem Vejle og Struer.

Ifølge Arrivas nye togplan er afgangen fra Brande mod Herning klokken 07.13 taget ud af køreplanen, og det samme gælder afgangen fra Brande mod Vejle klokken 06.43.

I den anledning har Kristian Jensen (V), valgt i Herning-kredsen, modtaget flere henvendelser fra borgere i Brande. Blandt andre fra en mor til en gymnasieelev, der forklarer at gymnasieeleverne i dag bruger afgangen klokken 07.13 for at møde til tiden. Når den afgang sløjfes, er de tvunget til at vælge enten afgangen klokken 07.43 og så komme små 10 minutter for sent til første lektion. Eller benytte afgangen klokken 06.43 og dermed forlænge en i forvejen lang skoledag. Ingen af de to valg er hensigtsmæssige, slår moderen til gymnasieeleven fast. Dermed er hun på linje med øvrige branditter, der bliver udfordret af den nye køreplan - i forhold til uddannelses- eller arbejdsmødetider - og derfor har henvendt sig lokale folketingspolitikere.

Også Dansk Folkepartis Hans Kristian Skibby, valgt i Horsens-kredsen, har fået henvendelser på baggrund af Arriva-ændringerne.

Midt i et skoleår duer ikke

Begge MF’erne har nu stillet spørgsmål til transportminister Benny Engelbrecht (S).

- Jeg vil meget gerne have svar på, fra ministeren, hvordan han forholder sig til, at Arriva aflyser tog midt i et skoleår? For mange unge i Brande afhænger deres valg af ungdomsuddannelse blandt andet om, hvordan de kan komme frem og tilbage, så jeg synes ikke, det er i orden, at deres betingelser bliver ændret på den her måde, siger Kristian Jensen.

- Og jeg ved, at ændringerne også kommer til at berøre folk, der skal møde på arbejde i begge retninger fra Brande. Så en ændring i spidsbelastningstiden får ikke bare konsekvenser i forhold til ungdomsuddannelserne, men også for arbejdsmarkedet, siger Kristian Jensen.

Han håber, at henvendelsen kan føre til, at transportministeren tager en dialog med Arriva.

Målt på kundetilfredshed

- En transportminister kan ikke bare bestemme afgangstidspunkterne i en køreplan i et udbud. Men hvis ministeren bliver opmærksom på noget uhensigtsmæssigt, kan han gå i en dialog med Arriva, hvis han ønsker det, og måske få Arriva til at genoverveje sin køreplan. Det er jo også sådan, at Arriva bliver målt på, hvor tilfredse kunderne er, siger Kristian Jensen, der i sine spørgsmål til Benny Engelbrecht også opfordrer ministeren til at få Arrivas begrundelser for aflysningerne af de to morgenafgange.

- I det hele taget er en dialog med Arriva i denne sag vigtig i forhold til at få skolesystemet og arbejdsmarkedet til at fungere optimalt i området, siger Kristian Jensen.