Menighedsråd vil have alle med

Et nyt menighedsråd ved Faurholt Kirke har taget fat og vil gøre kirken for alle. Samtidig har de brugt en halv million kroner på at renovere sognehuset

Udgivet:22. maj 2022, 08.00

Læsetid:4 minutter

Næstformand Bente Nygaard Mikkelsen og kasserer Jette Hedegaard Hansen til venstre samt graver Karen Mikkelsen og formand Agnete Fenger viser det nyrenoverede sognehus frem. Det blev officielt taget i brug i påsken. Foto: Laila Kempel

Laila Kempel
Journalist| lak@ikastavis.dk

TULSTRUP-FAURHOLT De er nye i faget, men ganske energiske. På trods af corona og nedlukning, så har det nyvalgte menighedsråd ved Faurholt Kirke ikke ligget på den lade side.

- Vi lagde ud med at aflyse stort set alle vores arrangementer. Det blev vi ligesom nødt til, siger formanden for Tulstrup-Faurholt Menighedsråd, Agnethe Fenger, der ved sidste menighedsrådsvalg gik fra at være suppleant til at være formand.

Nye ved roret

- Vi er alle med en enkelt undtagelse helt nye, og har brugt rigtig meget tid på at sætte os ind i tingene. Samtidig er vi alle erhvervsaktive, så det er en opgave vi har påtaget os i vores fritid. Det er nyt i alt fald herude, forklarer formanden.

Hun bakkes op af Jette Hedegaard Hansen og Bente Nygaard Mikkelsen, der alle er nyvalgte i menighedsrådet og alle har påtaget sig opgaven, fordi de som resten af de nyvalgte medlemmer ville sikre, at arbejdet med kirken ikke blev overgivet til kollegerne i Ikast.

- Vi vil være lokalt forankrede og vi vil have vores egen kirke, siger Agnete Fenger, der som en af de første opgaver satte sig for at give menighedsrådet et nyt navn. Det var nemlig vigtigt at signalere, at det ikke kun er landsbyen Faurholts kirke. Det er også Tulstrups.

- For mig har det været vigtigt at gøre det til alles kirke. Og derfor har vi fået de officielle tilladelser til, at menighedsrådet nu hedder Tulstrup-Faurholt, siger hun.

En kirke for alle

Menighedsrådet har samtidig sat sig for at åbne kirken op. Og det skal forstås meget bredt.

Dels arbejder de på at kirken skal være åben i dagtimerne, så folk kan komme ind og sætte sig og nyde stilheden, og dels har de gjort det til et mantra, at alle gæster skal føle sig velkomne.

- Alle skal gå herfra med en god oplevelse. Derfor er der nu anvisninger via projektor på væggen, så folk ved, hvad der skal ske, hvornår man skal rejse sig op, hvad der skal synges, og har man glemt trosbekendelsen, så kommer den også op på væggen, afslører Agnete Fenger.

Hun og repræsentanter fra menighedsrådet har i deres korte periode skulle ansætte både ny præst og ny graver/kirketjener, og har valgt at anskue opgaverne omkring kirken med nye øjne og fornyet energi. Der er ingen forpligtigelser i forhold til »vi plejer«.

En halv million

Omvendt vil de heller ikke stå tilbage for deres forgængere, der har fået bygget et nyt hus - »Kirkely« ved kirken til konfirmander, kirkekaffe og sangaftener.

- Vi valgte at søge om midler til at få lavet den store sal i vores sognehus færdig, og har brugt corona-nedlukningerne til at få styr på det. Det har kostet omkring en halv million kroner at få nye gulve, nye lofter og nye vægge med masser af isolering, siger kasserer Jette Hedegaard Hansen og erkender sammen med kollegerne, at det har været en stor opgave.

Menighedsrådets eneste genvalgte medlem Niels Ove Grøn har i den grad været involveret i præcis det projekt, som officielt blev indviet for sognebørnene i forbindelse med gudstjenesten skærtorsdag

Til gengæld glæder de sig godt og grundigt over, at de er kommet i mål og har fået et rigtig flot sognehus, hvor der er mange muligheder for fremtidige arrangementer.

Private fester

Kirken lejer i øvrigt huset ud til private arrangementer, og ud over ungdomsfester, så er der ingen begrænsninger for, hvem der kan invitere venner og familie til en festlig aften i huset

Også udenfor på kirkegården har de med ansættelsen af ny graver - Karen Willumsen - sat gang i nye tanker.

Her arbejdes der med nye tanker omkring bæredygtighed, pluk-selv områder med nye stauder og vilde områder, der tilgodeser bier, insekter og ikke at forglemme øjet.

Menighedsrådet har desuden mange planer og ideer at arbejde videre med. Gospelkor, anderledes gudstjenester, seniorarrangementer, børne- og familieaktiviteter.

- Vi vil gerne udfordre det ordinære kirkeliv. Vi bliver jo nødt til at forny kirken og følge med tiden, understreger menighedsrådet, der består af: Formand Agnete Fenger, næstformand Bente Nygaard Mikkelsen, kasserer Jette Hedegaard Hansen, Heidi Kærgaard Birkmann, Niels Ove Grøn.