Flere faglærte kræver politisk handling

20. oktober 2020, 08.15

Lokale socialdemokrater savner blandt andet opbakning i byrådet til krav om brug af lærlinge hos leverandører som del af kommunens udbudspolitik. Faguddannet arbejdskraft bliver ifølge Socialdemokraterne en mangelvare. Her fra DM i Skills i MCH Messecenter Herning. Foto: Tom Laursen

LÆSERBREV Fremtiden kalder på flere faglærte - det kræver politisk handling.

Stort set alle prognoser peger på, at vi i fremtiden kommer til at mangle faglærte i Danmark, og skønnet er, at vi allerede i 2025 vil mangle op imod 70-85.000 faglærte.

Det ønsker Socialdemokratiet Ikast-Brande at gøre noget ved, og derfor var vi også ganske godt tilfredse med, at et samlet byråd tidligere i år vedtog at hæve ambitionerne for antallet af unge i Ikast-Brande der tager en erhvervsuddannelse.

Gode intentioner gør det bare ikke alene, og derfor har vi foreslået, at vi i forbindelse med vedtagelsen af en ny udbudspolitik for kommunen skulle stille håndgribelige krav til de virksomheder, som varetager opgaver for os.

Desværre fandt det ikke opbakning hos de borgerlige partier, sidst det blev behandlet i byrådet. Det er beklageligt.

Helt konkret ønsker vi, at der skal indføres uddannelseklausuler der betyder, at vi vil stille krav om, at for hver 10. faglærte skal der også være en lærling i de virksomheder, som vi engagerer i kommunale opgaver. Det handler om ret og pligt, hvor vi sammen tager ansvar for den vej vi som fællesskab vil.

I dag ingen vished

Det er et samfundsansvar, at vi sammen løfter opgaven at ruste Ikast-Brande og hele Danmark til fremtiden. Det at stille krav til vores virksomheder er både godt for vores lokalsamfund, vores virksomheder og den enkelte.

Det er godt for vores lokalsamfund, at vi bidrager til, at der er flere praktikpladser og dermed løfter uddannelsesniveauet generelt. Det er godt for vores virksomheder, at de der løfter et uddannelsesansvar honoreres herfor og det er godt for den enkelte, at de får en uddannelse og dermed større sikkerhed på et arbejdsmarked i hastig forandring.

Vi har et fælles ansvar for fremtiden, og derfor stopper diskussionen selvfølgelig heller ikke her. Vi vil forfølge dagsordenen sag for sag - for selv på vores byggerier til trecifrede millionbeløb i dag, har vi ikke vished for, at det betyder praktikpladser, og netop derfor vil vi også kræve en revidering af udbudspolitikken på den anden side af et valg, hvis vælgerne giver os mandat hertil.