Kommunekassen: Fortsat lukket for turisme-tilskud

I december nedstemte et knebent flertal i Erhvervs-, Vækst- og Bosætnings-udvalget et forslag om at øge den årlige betaling til turistsamarbejdet med Herning med 250.000 kroner. For nyligt tog udvalget stilling til en ny ansøgning fra VisitHerning - med samme udfald

31. januar 2020, 05.34

VisitHerning har for anden gang fået nej til en ekstra bevilling til turismen i Ikast-Brande Kommune. Foto: Jørn Deleuran

TURISME En ”spydspidsindsats” var initiativet, der skulle hæve Ikast-Brande Kommunes bidrag til turistsamarbejdet fra 650.000 kroner til 900.000 årligt, blevet døbt. Dermed ville den samlede betaling til VisitHerning være endt på præcis det beløb, der var lagt op til i december.

Dengang kom udvalgets formand, de konservatives Annette Mosegaard, og næstformanden, Venstres Brian Sigtenbjerggaard, i mindretal, da de tre øvrige medlemmer af Erhvervs-, Vækst og Bosætningudvalget, Henrik Kraglund (FL); Kirsten Hoffmann (S) og Simon Skipper Vanggaard (DF) stemte imod forhøjelsen.

Spydspidsindsats

I stedet havde Turistforeningen for Herning, Ikast-Brande og omegn søgt om et tilskud på 250.000 kr. til det, foreningen benævnte en spydspidsindsats i forhold til flere af Ikast-Brande Kommunes turismeindsatser og markedsføringen af samme. I ansøgningen var blandt andet Hærvejen, Brandes internationale Street Art-festival, byens gavlmalerier, Bøllingsø, Harrild Hede og større sportsbegivenheder i kommunen nævnt.

VisitHerning påpegede, at kommunikationen omkring de områder skulle spidses til og frem i lyset til de rette målgrupper, hvilket kræver en særlig indsats, og at denne særskilte analyse-, udviklings- og markedsføringsindsats har et omfang, som ikke kan gennemføres indenfor den nuværende aftale- og resultatkontrakt med Ikast-Brande Kommune, som altså beløber sig til 650.000 kr. årligt.

Sagen ikke slut

Den ekstra kvarte million skulle bruges til at dække tidsforbrug, materialer, markedsføring og kampagner. Det argument købte Henrik Kraglund, Kirsten Hoffmann og Simon Vanggaard imidlertid ikke, og dermed blev forhøjelsen af Ikast-Brande Kommunes bidrag til den fælles turismeindsats endnu engang stemt ned.

Dermed er sagen dog ikke slut: Ønsket fra VisitHerning om en forhøjelse af beløbet skal nu behandles af økonomi- og planudvalget og derefter det samlede byråd.